sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påven: Försvara och främja Latinamerikas rikedom och mångfald

Påven ber inför Vår Fru av Guadalupe

13/12/2017 12:26

Guds moder är en gestalt inom kyrkan som vi vill lära oss av för att bli en Kyrka som omfamnar all rikedom och mångfald bland folket i Latinamerika och Karibien, där ingen skäms och känner sig liten. Påven Franciskus sa detta vid kvällsmässan på tidsdagens firande av Vår Fru av Guadalupe, vars avbild bevaras i Mexico City och vödras världen över, särskilt på den Amerikanska kontinenten.

Elisabets sterilitet

Då han reflekterade över evangelieläsningen där Maria besöker Elisabet efter bebådelsen talade påven om Elisabets sterilitet och fertilitet. Påven förklarade att hon kände hon sig stigmatiserad och förringad av mentaliteten att hennes situation skulle vara ett straff för hennes och hennes mans synder.

Juan Diego, den inhemske mexikanen som Vår Fru av Guadalupe visade sig för år 1531 kände likadant. Den argentinske påven berättade att detta gäller även idag bland de inhemska och afro-amerikanska folken. Ofta behandlas de inte värdigt och har inte lika villkor som andra folk. Många kvinnor utesluts på grund av kön, ras och sin socioekonomiska situation, unga får en utbildning av låg kvalitet och har inte möjligheten att fortsätta sina studier eller få jobb för att kunna skapa familj. Många fattiga, arbetslösa och migranter drivs ut ur sina länder, jordlösa bönder försöker att överleva genom svart ekonomi och barn och flickor utsätts för barnprostitution, ofta knuten till sexturism.

Elisabets fertilitet

‎Påven sa att när vi å andra sidan reflekterar över Elisabets fertilitet ser vi henne som en fruktbar och förvånad kvinna. “I henne förstår vi att drömmen om Gud vare sig är sterilitet, stigma eller att hans barn ska skämmas utan att välsignelsens sång flödar i och från dem”. ”Likadant skedde för Juan Diego då bilden av den svarhyade Jungfru Maria av Guadalupe med ett ansikte av en blandras inpräntades i hans mantel, för att visa att modern tycker om sina barns drag och får dem att känna sig delaktiga av hennes välsignelse.”   

Latinamerika och Karibiens rikedom och  mångfald

Påven sa att ämnet fertilitet - sterilitet gör oss uppmärksamma på Latinamerikas och Karibiens folks rikedom och kulturella mångfald och sa att man inte bara ska värna om detta utan även modigt försvara den från all typ av homogenisering som leder till ett enda sätt att tänka, vara, känna och leva på och slutar med en sterilitet. “Vår fruktbarhet” sa påven “får oss att försvara vårt folk från en ideologisk kolonisering som tar bort det som är rikt i dem om de så är inhemska, afroamerikaner, blandras, bönder eller förortsfolk.”

13/12/2017 12:26