sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens budskap till de sjukas världsdag "driv inte sjukhus som vinstlystna företag"

Påven med en ung patient - REUTERS

12/12/2017 15:19

Påven Franciskus uppmanar katoliker över hela världen att se på sjuka och behövande med "Herrens egen blick, full av ömhet och medkänsla", och påminner kyrkan om hennes "moderliga kallelse" i förhållande till de sjuka. Uppmaningen läser man i hans budskap till de sjukas världsdag som den katolska kyrkan firar den 11 februari, på Vår Fru av Lourdes högtid.

Budskapet inför den 26:e sjukas världsdag presenterades på måndagen i Vatikanen och har i år temat ”Mater Ecclesiae: "Se, din son ... Se, din moder. Och från den stunden tog lärjungen henne in i sitt hem "(Joh 19: 26-27). De sjukas världsdag inrättades av påven Johannes Paulus II den 13 maj 1992, för att varje år uppmärksamma de sjuka och deras vårdgivare.

I sitt budskap påminner påven om att på korset visade Jesus sin oro för kyrkan och hela mänskligheten, och Maria kallas att dela i samma oro. Marias moderliga kallelse omfattar alla lärjungar, och liksom henne kallas lärjungarna för att bry sig om varandra, utan att utesluta någon, helt enkelt för att de är personer, Guds barn.

I budskapet påminner påven Franciskus om att kyrkan är ett "fältsjukhus" och noterar att i vissa delar av världen är kyrkans sjukhus de enda institutionerna som ger nödvändig vård åt befolkningen. Den helige fadern uppmanar också katolska sjukhus att hålla sig ifrån den av "den affärsmässiga mentaliteten som man ser äver hela världen i hur man försöker att omvandla vården till ett vinstdrivande företag, vilket slutar i att de fattiga blir uteslutna."

12/12/2017 15:19