sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven i Sankta Marta "Ha modet att sluta klaga!"

Påven Franciskus predikar

12/12/2017 15:59

Under sin morgonmässa i Sankta Martas kapell i Vatikanen på måndagen sade påven Franciskus att vi måste lära oss att låta oss tröstas av Herren och lämna vår jämmer och klagan bakom oss.

Påven som reflekterande över dagens första läsning ur profeten Jesaja, sa att Herren har kommit för att trösta oss. Precis som de första lärjungarna knappt kunde tro på uppståndelsens glädje, har vi ofta svårt att låta oss tröstas av de mirakel som Gud utför i våra liv.

Det är lättare för oss att trösta andra än att låta oss tröstas, sa påven. Så ofta är vi knutna till de destruktiva synderna och ärren i våra hjärtan och vi föredrar att stanna kvar i vår sjuksäng, som den förlamade mannen i Lukasevangeliet, och inte vilja höra att Jesus säger att vi ska resa oss upp och gå!

Vi föredrar att vältra oss i självömkan

Påven Franciskus fortsatte med att förklara att vi föredrar att jämra oss och vältra sig i självömkan, därför att vi på så sätt förblir mästare över våra egna hårda hjärtan. Liksom den förlamade mannen föredrar vi arvssyndens "bittra rot" före sötman i  Guds tröst.

Sådan bitterhet leder oss alltid till att klaga, påpekade påven, som en ständigt gnällig soundtrack till våra liv. Han beskrev profeten Job som Nobelprisvinnaren i att gnälla, han klagade över allt som Gud gjorde.

Ha modet att sluta  klaga

Påven Franciskus erinrade om en äldre präst som han kände som klagade så mycket att hans vänner skämtade om vad han skulle säga till Petrus när han kom till himlen. De sa att hans första tankar skulle vara att fråga om helvetet och klaga över att alltför få människor förnekades frälsning.

Inför bitterhet, jämmer och klagande, sa påven att kyrkan upprepar att vi måste ha mod, precis som vännerna till den förlamade, som inte tänkte på de skriftlärdes reaktion, utan bara på att hjälpa sin behövande vän.

Låt oss tröstas av Herren

“Budskapet i dagens liturgi  är att låta oss tröstas av Herren för att avskräckas från all vår bittra egoism och våra klagomål”, sa påven Franciskus. Låt oss rannsaka vårt samvete och våra hjärtan, och frågade oss om det finns någon sorg eller bitterhet där. Lovsjunger vi Gud, eller har vi alltid något att klaga på? Låt oss be om nåden att ha mod, och be Herren komma och trösta oss.

12/12/2017 15:59