sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus om naturkatastofer, kärnvapen och miljöförstöring

Cyklonen Ockhi - AP

12/12/2017 17:15

Påven Franciskus sa på söndagen att han är nära det indiska folket i Tamil Nadu och Kerala-staterna i kölvattnet av cyklonen Okhi, och påven sänder särskilt sina tankar till familjerna till de många fiskare som saknas sedan cyklonen svepte fram över dessa kustområden.

Cyklonen Okhi

Över 500 fiskare saknas och fruktas vara döda sedan cyklon slog till den 29 november. Den lokala katolska kyrkan är mycket engagerad i räddningsoperationen och hjälparbetet i samarbete med staten och centralregeringarna och vill belysa nödsituationen som inte har uppmärksammats av de internationella eller nationella medierna.

Påvens ord om närhet och oro kom efter Angelusbönen på Petersplatsen på söndagen.

Kärnvapennedrustning

Påven Franciskus nämnde också den anti-kärnvapengrupp som har vunnit Nobels fredspris 2017 i samband med utdelningen av priset på söndagen.

"Detta erkännande äger rum samma dag som FN:s dag för mänskliga rättigheter", påpekade påven, "och det betonar den starka bindningen som finns mellan mänskliga rättigheter och kärnvapennedrustning".

Han fortsatte med att säga att "engagemanget att upprätthålla alla människors värdighet, särskilt de svagaste och mest utsattas värdighet, betyder också att man arbetar med beslutsamhet att bygga en värld utan kärnvapen".

"Gud ger oss kapaciteten att samarbeta för att bygga vårt gemensamma hem: Vi har frihet, intelligens och förmåga att använda teknik, för att begränsa vår makt i tjänsten av fred och sanna framsteg", sa han.

Klimatförändring

Påven Franciskus talade även om toppmötet i Paris på tisdagen: "Our planet summit” som han sa kommer två år efter Paris Klimatöverenskommelse.

"Jag hoppas verkligen att toppmötet, liksom andra av detta slag, kan gynna den tydliga medvetenheten om behovet av att ta beslut som verkligen är effektiva i bekämpningen av klimatförändringar och samtidigt bekämpa fattigdom och främja mänsklig utveckling", sa han.

12/12/2017 17:15