sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Angelus 2:a advent "Rensa bort arrogans och högmod inför Herrens ankomst"

Påven Franciskus under Angelus

11/12/2017 17:32

Efter att ha uppmanat till att vaka vid Angelusreflektionen den 1:a Advent, fortsatte påven Franciskus att den 2:a söndagen i advent tala om att förebereda sig väl för att ta emot frälsaren som vi väntar på. Med utgångspunkt från profeten Jesajas ord i dagens läsning ”En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud! (Jes 40.3) förklarade påven att ”att göra en jämn väg i ödemarken” handlar om att fylla i alla de tomrum i vårt beteende inför Gud, alla våra synder och underlåtelser”.

”En tomhet i våra liv kan vara det faktum att vi inte ber eller att vi ber mycket lite. Advent är då rätt tid för att be mer intensivt, och ge dent andliga livet dess viktiga plats. En annan tomhet kan vara bristen på välgörenhet mot andra, särskilt mot dem som mest behöver hjälp, inte bara materiell utan även andligt stöd. Vi kallas att vara mer uppmärksamma på andras behov, närmare dem. Liksom Johannes Döparen, så kan vi öppna vägar av hopp i en öknen av torra hjärtan.”

"Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas." (vers 4), läser vi vidare i Jesaja”, fortsatte påven. ”Fjällen och bergen som måste sänkas är stoltheten, högmodet och arrogansen. Herren kan inte nå dit stolthet, arrogans och högmod råder, för att hjärtat är fullt. Därför måste vi sänka högmodet. Vi måste välja ödmjukhet och mildhet, att lyssna och så förbereda oss för vår Frälsares ankomst, Han som är mild och ödmjuk i hjärtat (se Matt 11,29).”

Påven förklarade sedan att dessa förberedelser måste göras med glädje, som när man förbereder hemmet inför besöket av en efterlängtad gäst, då man förbereder allt med omsorg och glädje. ”På samma sätt förbereder vi oss för Herrens ankomst: vi väntar på honom varje dag med iver, för att bli fylld av hans nåd när han kommer.”

”Frälsaren som vi väntar på kan omvandla vårt liv med sin nåd, med den Helige Andes kraft, med kärlekens kraft. Faktum är att den Heliga Anden häller Guds kärlek i våra hjärtan, reningens outtömliga källa, till nytt liv och frihet.”

Avslutningsvis sa påven Franciskus: ”Jungfru Maria levde denna verklighet helt och lät sig "döpas" av den Helige Ande som översvämmade henne med sin makt. Hon beredde Kristi ankomst med hela sin existens, må hon hjälpa oss att följa hennes exempel och styra våra steg mot mötet med Herren som kommer.”

11/12/2017 17:32