sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Intervjuer

Kristina Hellner "Det är varje katoliks uppgift att ha en respektfull ton i sociala medier"

Kristina Hellner - RV

05/12/2017 17:59

Kristina Hellner tillträdde som kommunikationsansvarig vid Stockholms katolska stift i januari 2015. Efter tre år präglade av helgonförklaring, påvebesök och kardinalsutnämning berättar hon för Vatikanradion om sina erfarenheter. I samtalet beskriver hon hur den katolska kyrkan idag har större och mer positiv plats i svensk media, och understryker vikten av att alla katoliker i landet är medvetna om att de representerar den katolska kyrkan när de uttycker sig på sociala medier. Lyssna här: 

Under hösten har stiftet arbetat fram en kommunikationspolicy som ger riklinjer till alla om tydlig ansvarsfull kommunikation.

http://www.katolskakyrkan.se/media/2786/kommunikationspolicy-stockholms-katolska-stift-2017.pdf

På punkt fem presenterar man en uppförandekod som framförallt handlar om hur man kommunicerar på sociala medier. Vi läser: 

1. Visa respekt för dina medmänniskor, oavsett vilka åsikter de uttrycker.

2. Använd sakliga argument.  

3. Tolka välvilligt och tro den andra om gott.

4. Visa empati och sympati. Försök att känna för och med människor.

5. Avstå från invektiv, nedsättande omdömen och personliga påhopp.  

6. Döm inte, fördöm inte.

7. Tänk när du skriver på sociala medier: skulle du formulera dig likadant öga mot öga?

8. Om du vill publicera bilder eller filmer på andra människor i sociala medier: fråga alltid dem som medverkar på materialet om tillstånd.

9. Om du uttrycker dig i egenskap av katolik: tänk på att du då blir en representant för katolska kyrkan. 

 

05/12/2017 17:59