sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven ner Rohingya om förlåtelse för världens likgiltighet

Påven mötte rohingyaflyktingar - EPA

02/12/2017 08:30

Påven Franciskus talade till rohingyaflyktingarna i Dacca i Bangladesh fredagen 1 december och höll ett fritt tal som följer här i helhet i svensk översättning.

"Kära bröder och systrar! Vi alla står er nära. Det är lite som vi kan göra, för att er tragedi är mycket stor. Men vi gör plats i våra hjärtan. I allas namn, dem som förföljer er, dem som har gjort er illa och framförallt världens likgiltighet, ber jag er om förlåtelse. Förlåt. Många av er har berättat om Bangladeshs stora hjärta, de som har tagit emot er. Nu vädjar jag till ert hjärta, så att det kan förlåta oss som ber om det.

Kära bröder och systrar! Den judisk-kristna skapelseberättelsen säger att Herren, som är Gud, har skapat människan till sin avbild och lik honom. Vi är alla denna avbild. Även dessa bröder och systrar. Även de är avbilden av levande Gud. En tradition i era religioner säger att Gud i begynnelsen tog lite salt och la det i vatten, som var alla människors själ och var och en av oss bär lite gudomligt salt inom oss. Dessa bröder och systrar bär Guds salt inom sig.

Kära bröder och systar! Vi visar bara världen vad världens egoism gör med Guds avbild. Vi fortsätter att göra de gott och hjälpa dem och fortsätter att agera för att deras rättigheter ska erkännas. Vi stänger inte hjärtat och ser åt ett annat håll. Guds närvaro idag heter också “Rohingya”. Låt var och en av oss ge vårt svar."

02/12/2017 08:30