sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påven vid ekumeniskt och interreligiöst bönemöte för fred

Folk köade för att delta i bönemötet för fred - AP

01/12/2017 11:54

Efter sitt möte med landets biskopar i ärkebiskopssätet i Dhaka gick påven Franciskus till ett ekumeniskt och interreligiöst möte för fred, som hölls i ärkebiskopssätets trädgård. Där uppträdde dansare med traditionella danser och ärkebiskopen av Dhaka kardinal Patrick D’Rozario höll hälsningstal som följdes av hälsningstal från representanter för religionerna islam, hinduismen, buddismen och katolicismen samt för civilsamhället. En fredssång sjöngs strax innan påvens tal.

Påven inledde med att säga att detta möte är mycket viktigt för hans apostoliska besök i Bangladesh. ”I Bangladesh, där rättigheten religionsfrihet är en grundläggande princip, är detta engagemang en respektfull men bestämd påminnelse till dem som vill skapa uppdelning, hat och våld i religionens namn.”

“Det är ett särskilt betryggande tecken i vår tid på att troende och personer av god vilja känner sig alltmer kallade att samarbeta i skapandet av en kultur av möte, dialog och samverkan i den mänskliga familjens tjänst. Detta kräver mer än endast tolerans. Det stimulerar oss att sträcka ut handen till den andre i ömsesidig tilltro och förståelse, för att skapa en enhet som inte ser olikheter som ett hot utan som en potentiell källa till berikande och växande. Det uppmanar oss att odla ett öppet hjärta så att vi kan se de andra som en väg och inte ett hinder.”

Påven sa sedan att ett öppet hjärta är som en dörr man öppnar för att ödmjukt, ärligt och respektfullt dela våra olika religiösa och kulturella identiteter. Ett öppet hjärta kan också liknas vid en trappa som går mot det Absoluta och utifrån detta kan vi finna visheten att sträcka ut en vänskaplig hand. Det är även en vandring mot godhet, rättvisa och solidaritet.

“Hur stort är inte behovet i världen av detta hjärta som slår starkt för att gå emot viruset politisk korruption, förstörande religiösa ideologier, frestelsen att blunda inför fattigas, flyktingars, förföljda minoriteters och de allra svagastes behov! Hur stor öppenhet krävs det inte för att ta emot personer i vår värld, särskilt de unga, som ibland känner sig ensamma och uppgivna i sökandet efter livets mening!”

Påven avslutade med att tacka för de insatser som görs för att främja möteskulturen och sa att han ber för att alla troende kan växa i vishet och helighet och samarbeta för att skapa en alltmer mänsklig, enad och fridfull värld. 

01/12/2017 11:54