sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Påven till Bartolomeus I "Låt oss uppnå en gemensam förståelse för påveämbetet"

Patriarken Bartolomeus och påven - AFP

30/11/2017 13:53

Den 30 november firar kyrkan den helige aposteln Andreas och det är tradition att den katolska kyrkan sänder en delegation till Istanbul för att fira den ortodoxa kyrkans skyddspatron, på dess högtid, liksom den ortodoxa kyrkan sänder en delegation till Rom på firandet av apostlarna Petrus och Paulus den 29:e juni.

Kardinal Kurt Koch, ordförande i det Påvliga Rådet för främjande av Kristen Enhet, är närvarande vid det ekumeniska patriarkatet i Istanbul, då den grekisk ortodoxa kyrkans överhuvud, patriarken Bartolomeus I idag firar Sankt Andreas, i S:t Georges kyrka. Kardinal Koch lämnade då över ett meddelande från påven Franciskus som trots att han är på resa i Bortre Asien, vill framföra sina hälsningar till patriarken.

Påven Franciskus skriver att han med delegationen vill visa på sin andliga närvaro: "Katoliker och ortodoxa, bekänner dogmerna från de första sju ekumeniska koncilierna, i tron på eukaristin och de andra sakramenten, och bevarar den apostoliska successionen av biskopsämbetet, och upplever redan nu en djup närhet med varandra."

Påvens önskan är att samtidigt som vi tackar Gud, så inser vi det akuta behovet av att växa mot full och synlig gemenskap. Påven mindes Paulus VI:s historiska möte i Phanar den 25 juli 1967, med patriarken Athenagora, som en milsten i gemenskapen mellan herdar, och han citerade den ortodoxa patriarkens ord vid det tillfället:

"Låt oss förena vad som splittrats, där det är möjligt, med åtgärder som involverar båda kyrkorna, vilket ger mer kraft till de trosfrågor och den lära som vi har gemensamt. Låt vår teologiska dialog präglas av principen om full gemenskap i trons grunder, med frihet i det teologiska tänkandet, där det är upplyftande och inspirerat av kyrkofäderna, liksom frihet i de lokala vanorna och traditionerna, som kyrkan främjade från sin allra första början.”

I meddelandet säger påven också att han vill uppmuntra en teologisk dialog för att uppnå en gemensam förståelse för ämbetet för biskopen i Rom, i ett synodalt kontext med tanke på den aktuella situationen. Denna dialog måste ske i ett klimat av ömsesidig öppning och framför allt i lydnad mot den Helige Andes förväntningar på kyrkan."

Påven gör en personlig hälsning till patriarken och tackar honom för hans engagemang för miljön och för de kristnas situation i Mellanöstern, som "är en källa till inspiration, stöd och uppmuntran för mig personligen eftersom, som ni vet, vi delar samma oro."

Slutligen uttrycker påven sitt ”hopp om att ortodoxa och katoliker kan främja lokala initiativ tillsammans, eftersom det finns många sammanhang där katoliker och ortodoxa redan kan arbeta tillsammans utan att vänta på full och synlig enhet.”

30/11/2017 13:53