sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven möter sina biskopar i Myanmar "hjälp de unga bevara sunda moraliska principer"

Påven och Myanmrs biskopar - EPA

30/11/2017 12:38

I ett land som Myanmar, som arbetar för att övervinna djupa splittringar och bygga nationell enighet, är kyrkan i landet, kallad att främja enhet, välgörenhet och uppbyggandet av samhällslivet. Det katolska samfundet fortsätter att ha en konstruktiv roll genom att göra sin röst hörd i frågor av nationellt intresse, och insistera på respekt för värdighet och rättigheter för alla, särskilt de fattigaste och mest sårbara. Det sammanfattar påven Franciskus budskap när han på onsdagen träffade Myanmars biskopar.

Myanmar har 22 katolska biskopar uppdelade på 3 ärkestift och 13 stift i landet. Mötet med biskoparna ägde rum i biskopsämbetet i Rangoon. I samband med mötet välsignade påven Franciskus den första stenen till 16 nya kyrkor som ska byggas, och ett seminarium.

Påven träffade biskoparna för att reflektera över glädjeämnen och utmaningar i deras tjänst för en flock som bär märken av konflikten, och påven fokuserade sina ord på helande, vägledning och profetia.

Påven underströk vikten av dialog i ett land som Myanmar, ekumenisk och interreligiös dialog, och han påminde om att kyrkan är ett fältsjukhus som måste läka sår. Han påminde även om det pastorala ansvaret som han tidigare har beskrivit som att biskoparna och prästerna måste, liksom herden, lukta som sina får, samtidigt som de doftar som Gud, när de beger sig ut i periferierna i en anda av missionsengagemang, och hjälpa prästerna att hjälpa flocken att växa i helighet, trohet och en anda av välgörenhet.

De ungas moraliska bildning var en annan punkt som påven nämnde för biskoparna, som viktiga i en snabbt föränderlig tid. Unga människor behöver sunda moraliska principer, då de hotas av ideologisk och kulturell kolonisering. Med tanke på biskopssynoden 2018 om just unga och kallelseurskiljning sa påven att kyrkan i Myanmar är välsignad med ungdomar och i synnerhet antalet seminarister och unga ordenssystrar och bröder. Påven uppmanade biskoparna att hjälpa dem upprätthålla sin entusiam och evangelisationsanda.

Påven Franciskus sista rekommendation var att be mycket, för att överhuvudtaget kunna bibehålla balansen i den fysiska och andliga hälsan. Bönen är biskopens främsta uppdrag. 

30/11/2017 12:38