sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven första ord i Bangladesh: Lös situationen för flyktingarna från Rakhine

Påven med president Abdul Hamid - AP

30/11/2017 12:00

Påven Franciskus besökte Bangladeshs president Abdul Hamid i presidentspalatset Bangabhapan i södra Dhaka för ett privat samtal men även möte med presidentens familj. Därefter tog de sig tillsammans till en närliggande sal för möte med landets politiska och religiösa ledare, den diplomatiska kåren och representanter för civilsamhället, sammanlagt omkring 400 personer. I sitt tal till dem sa påven att han i sina föregångare Paulus VI och Johannes Paulus II:s spår har kommit till landet för att be med sina katolska bröder och systrar och för att uppmuntra dem. ”Bangladesh är ett ungt land men har ändå haft en särskild plats i påvarnas hjärtan” sa påven.

“Under min flygresa hit påminde man mig om att Bangladesh – det gyllene bengalen – är ett land som är täckt av ett stort flodnät och stora och små vattenvägar. Denna naturskönhet tror jag är symbolisk för ert folks särskilda identitet. Bangladesh är ett land som anstränger sig för att uppnå en enhet i språket och kulturen i respekten för de olika traditionerna och församlingarna, som flödar som många bäckar och berikar landets politiska och sociala liv.”

Påven talade sedan om vikten av att länder inte lever isolerade och att Bangladeshs president också arbetar för att infoga en anda av enhet med hela den mänskliga familjen i landets konsitution. “Under de senaste månaderna har en anda av generositet och solidaritet som karaktäriserar Bangladeshs samhälle visat sig mycket tydligt i humanitär hjälp till massflykten från staten Rakhine och erbjudit ett tillfälligt skydd för flyktingarna och gett dem de viktigaste livsförnödenheterna. Detta är inte en liten uppoffring och hela världen har sett detta” sa påven. ”Det är nödvändigt att det internationella samfundet hittar effektiva medel för denna kris, inte bara genom att arbeta för de politiska frågorna som har lett till personers massflytt, utan även genom att ge omedelbar materiell hjälp till Bangladesh … för människors behov”.

Påven sa att även om hans apostoliska besök i landet främst är tillägnat dess katolska församling kommer han att i morgon fredag möta landets ansvariga för ekumenik och interreligiös dialog för att tillsammans med dem be för freden. ”Bangladesh är känt för harmonin som traditionellt finns bland troende av olika religioner. Denna atmosfär av ömsesidig respekt och ett ökat interreligöst dialogklimat tillåter de troende att fritt uttrycka sina djupaste övertygelser om livets mening.”

“Katolikerna i Bangaldesh försöker, även om de är få till antalet, att ha en kontruktiv roll i landets utveckling särskilt genom deras skolor, kliniker och apotek. Kyrkan uppskattar frihet, hela landets bästa, att utöva sin tro och utföra sina välgörenhetsprojekt” och “erbjuda ungdomarna, som är samhällets framtid, en god utbildning och sunda moraliska och mänskliga värden”.

Påven avslutade sitt tal med att försäkra sina böner för att landets ledare alltid ska inspireras av ideal som rättvisa och i medborgarnas tjänst bad om de gudomliga välsignelserna för harmoni och fred i landet.

30/11/2017 12:00