sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Rättvisa \ Fred

Påven blev populär i Bangladesh efter hans uttalande om modernt slaveri

Rana Plaza katastrofen 2013 - EPA

30/11/2017 15:33

Påven Franciskus besök utgör ett tillfälle  att för världen visa rikedomen i Bangladesh där invånarna av olika religioner, sociala och kulturella  traditioner lyckas leva tillsammans i fred. Det hävdar fader Karmal Corraya som leder massmedie-kommittén som har inrättats för påvens besök.

Fader Corraya är präst i den Heliga Rosenkransens kyrka som uppfördes år 1677 och flera gånger har restaurerats.

Lördagen den 2 december kommer påven att i denna kyrka träffa präster, ordensmedlemmar, seminarister och noviser, sammanlagt omkring 2.000 personer. Mötet äger rum efter det att påven har besökt det intilliggande Moder Teresas hus och innan han beger sig till församlingens kyrkogård och sedan mötet med ungdomarna i Notre Dame-kollegiet. I detta möte deltar 10.000 studenter som kommer från alla delar av landet och är av olika religioner och kulturer. “Detta är Bangladeshs rikedom”, betonar fader Corraya. “Landets förmåga att leva tillsammans trots svårigheterna”.

“Med sitt budskap om fred och endräkt kommer påven att hjälpa oss att sprida kännedom  om vårt lands mycket rika kulturarv som vi är stolta över, men som ofta ställs i skuggan av  stereotyperna om fattigdom, extremism och naturkatastrofer”, säger fader Corraya

I Bangladesh är katolikerna bara en liten minoritet. Enligt regeringens uppgifter uppgår de till omkring 370.000 och detta på en befolkning av nästan 170 miljoner personer.

“Påven har börjat att bli mer känd och uppskattad efter katastrofen i april 2013 då industribyggnaden Rana Plaza i Dhakas förort Saver rasade samman  och orsakade drygt tusen dödsoffer. Vid det tillfället fördömde påven dem som utnyttjar nya slavar och detta gjorde att folk kände hans närhet. Även i ett land med islamisk majoritet råder det samklang mellan påvens ord och befolkningens känslor. Påvens budskap är ett budskap som når alla. Det är enkelt, men starkt. Vi bengaleser är så: enkla och fattiga, men starka, för vi lyckas vara glada med det lilla vi har. Det är en lycka som de som kommer från rika länder kanske inte kan förstå. Men den finns, och med påven Franciskus´ besök kommer vi att lyckas förstärka  den och göra den känd för världen”. Det säger prästen fader Corray som leder  de bengaliska biskoparnas massmedie-kommitté för påve Franciskus besök i Bangladesh.

30/11/2017 15:33