sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Religion \ Dialog

Msgr. Costa i Bangladesh "Vi är oroliga för ökandet av islamisk fundamentalism"

Rohingyaflyktingar - AP

30/11/2017 15:08

Ärkebiskopen i staden Chittagong, msgr. Costa, säger att påven Franciskus med sitt besök i Dhaka “för periferierna till världens centrum”. “För oss är hans besök  en välsignelse, en uppmuntran och även ett erkännande av arbetet som hittills har utförts.

I vårt stift har vi 35 präster, omkring 50 nunnor och ett femtontal missionärer. Och de ska räcka till en mycket stor  befolkning. Vi är ett litet katolskt samfund, men mycket aktivt,   framförallt på undervisningsområdet med flera skolor som vi leder och som uppskattas  av alla. Men vi verkar även inom  utvecklingssektorn och i hjälpen till de mest behövande människorna genom projekten som utförs av Caritas. Det handlar om ett decentraliserat samfund som är utspritt på territoriet och som lyckas nå och hjälpa nödlidande människor, även ursprungsbefolkningarna”.

“Påven Franciskus besök innebär att övriga landet och resten av världen lär känna vår närvaro här”, framhåller mons. Costa.  “Det  handlar om ett litet men viktigt katolskt  samfund. De sista åren har den islamiska fundamentalismen ökat. Vi är oroliga och följer uppmärksamt händelserna, för att inte den  interreligiösa samlevnaden som utmärker Bangladesh ska gå förlorad.  Här har de olika religionerna tidigare levt fredligt tillsammans. Vi vill inte förlora detta arv. Den helige faderns besök kommer att förstärka andan av tolerans och försoning, fred och endräkt”.

 Det är en endräkt, som enligt mons. Costa, även gäller de sociala frågorna. “Endräkten skall återupprättas inte endast mellan religionerna utan även mellan de sociala grupperna, mellan de rika och de fattiga. Den sociala rättvisan är ett centralt tema i den nutida världen, i periferierna liksom i världens centrum. Påven erinrar om det ständigt. Framförallt här i Bangladesh betraktar vi hans ord såsom profetiska”.  Mons. Costa tror att påven Franciskus kommer att kunna finna de rätta orden i rätt stund även vad gäller frågan som rör rohingya befolkningen. Kyrkan behöver mindre diplomati och mer tro”, säger ärkebiskopen i Chittagong, mons. Costa.

30/11/2017 15:08