sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Familj \ Ungdom

Kachinregionens befolkning i Myanmar lever i nöd och våldskonflikter

Påven möter unga i Rangoon - AFP

30/11/2017 15:23

Under sitt apostoliska besök i Myanmar använde påven Franciskus en biskopsstav i trä som hade tillverkats och skänkts av de katolska flyktingarna som tillhör den etniska minoriteten kachin och nu befinner sig i flyktinglägret i staden Winemaw, i staten Kachin, där befolkningen till övervägande delen är kristna. 

En katolsk lekman som är aktiv i Kachin-regionen berättar att flyktingarna gav denna biskopsstav till påven med hoppet om att det åter skall bli fred i staten Kachin. Han framhåller att det tyvärr inte blir möjligt för katolikerna i Kachin att delta i mässan i Ragoon på grund av fattigdomen som de lever i.

Hjälpbiskopen i Rangoon, msgr. John Saw Han,  säger att trots det pågående inbördeskriget och de ekonomiska problemen lyckas dock 5.000 katoliker i Kachin att vara i Ragoon för be tillsammans med påven för freden i deras region. Särskilt kachin-ungdomarna kommer att göra allt för bege sig till Yangon, eftersom de betraktar detta ett unikt tillfälle för att se påven och be tillsammans med honom.

Inbördeskriget mellan Kachin Independent  Army och regeringstrupperna varar sedan år 1965. År 2010 förhandlade man ett eldupphör, som dock  bröts fem år senare. Kriget har tvingat hundratusentals medlemmar av folkgruppen kachin att fly och finna en fristad i flyktinglägren. Den katolska kyrkan bistår dem, och Caritas hjälper dem på alla sätt och försöker ge dem möjligheten till att odla mark så att de skall kunna bidra till sin försörjning.

De burmanska biskoparna har tidigare fäst uppmärksamheten på situationen för drygt 150.000 personer som lider i flyktinglägren i Kachin i väntan på internationell  hjälp. Biskoparna säger att det handlar om ett kroniskt krig som endast  har lett till att oskyldiga personer överges i flyktinglägren, deras marker är fulla av landminor, att människohandeln ökar, att narkotikan har blivit en dödsdom för kachinungdomarna och att naturtillgångarna  som jadegruvorna plundras.  Det är just naturtillgångarna som är den främsta orsaken till konflikten.

Det finns fyra katolska biskopar i Kachin-regionen och två katolska stift. Ett sjuttiotal präster bistår de 70.000 katolikerna.

30/11/2017 15:23