sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Greg Burke om Myanmar "Besöket är mer än den politiska frågan om rohingya folket"

Påven i Myanmar - REUTERS

30/11/2017 13:03

"En historisk resa för Myanmars lilla kyrka". Det sa Heliga Stolens presstalesman Greg Burke när han sammanfattade påven Franciskus dagar i Myanmar, inför de närmare 70 journalister som följer påven under resan och andra ackrediterade journalister i landet.

Vatikanens presstalesman, och de tre biskoparna som har funnits vid hans sida under besöket fick svara på många frågor som främst berörde den Heliga Stolens position angående den svåra situationen för rohingya folket.

Greg Burke ville först och främst understryka att den 21:a apostoliska resan främst har ett pastorala syfte, med tanke på de möten som påven har valt att ha, med en kyrka i ett land som fortfarande har många murar, för att agera en bro i mångfalden.

"Man skulle kunna sammanfatta påvens resa med dessa ord, ”enhet i mångfalden”, som påven själv underströk i mötet med religiösa ledare. Påven har talat om denna lilla katolska kyrkas roll i samhället, både i mässorna och i mötet med biskoparna. Enhet för at arbeta tillsammans med andra, vilket påven talade om med buddisterna, för att främja fred och respekten  för värdigheten."

I talet till biskoparna påminde påven om sin starka övertygelse om att kyrkan är ett fältsjukhus och han sporrade dem att se kyrkan som en källa till försoning i samhället.

Vad gäller Rohingya folket var Greg Burke tydlig. Det finns en mycket allvarlig humanitär krissituationen, det är det ingen tvekan om, men man kan inte förminska en hel apostolisk resa till en enda politisk fråga, till ett uttalat eller outtalat ord. Påven är här, hans närvaro påkallar uppmärksamhet, han försöker hjälpa, och den som vill förstår, förstår när påven talar om att respektera allas rättigheter, att då ingen är utesluten."

30/11/2017 13:03