sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påven vid mässan i Myanmar: Vendetta är inte Jesu väg

Logo för påvens apostoliska resa i Myanmar - RV

29/11/2017 09:15

Påven Franciskus höll på onsdagsmorgonen den heliga mässan på Kyaikkasan Ground i Rangoon med fler än 150 000 katoliker som hade samlats från landets alla håll och kanter för att välkomna och be med påven. I Myanmar utgör katolikerna 1,27% av befolkningen och är totalt 659 000.

Han inledde sin predikan med en hälsningsfras på burmesiska och talade sedan italienska. Påven sa att han har väntat länge på tillfället att besöka landet. ”Många av er har kommit långväga ifrån och från avlägsna bergsområden och många även till fots. Jag har kommit hit som en pilgrim för att lyssna och lära av er och för att ge er några hoppets och tröstens ord.”

Påven utgick sedan från dagens läsning från Daniels bok och sa att ”denna hjälper till att se hur begränsad kung Belsassar och hans synska mäns kunskap var. De visste hur man prisar gudarna “av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten (Dan 5:4) men de ägde inte kunskapen att prisa Gud som bär i sina händer vårt liv och vår andning. Daniel däremot hade kunskapen om Herren och kunde utläsa Hans stora mysterier.”

”Den definitiva uttydaren av Guds mysterium är Jesus. Han är Guds vishet i egen hög person (jfr 1 Kor 1:24). Jesus har inte lärt oss sin kunskap i långa tal eller genom stora maktdemonstrationer för politik och ägande, utan genom att ge sitt liv på korset. Ibland kan vi falla i fällan att förlita oss på vår egen kunskap, men sanningen är att vi lätt kan förlora orienteringskänslan. I dessa stunder är det nödvändigt att komma ihåg att vi har en säkert kompass inför oss, den korsfäste Herren. I korset finner vi kunskapen som kan visa oss vägen i våra liv i ljuset som kommer från Gud.”

“Från korset kommer även läkandet.” sa påven vidare och hänvisade till Första Petrusbrevet  2:24. ”Jag vet att många i Myanmar bär på sår efter våld, synligt och osynligt”. ”Vi tror att medicinen kan vara ilska och vendetta. Men vendetta är inte Jesu väg.”

“Jesu väg är radikalt annorlunda. När hatet och vägran förde Honom till passionen och döden, svarade Han med förlåtelse och medlidande. I dagens evangelietext säger Herren oss att som Han kan även vi träffa på vägran och hinder men Han ger oss en kunskap som ingen kan motstå (jfr Luk 21:15). Han talar här om den Heliga Anden genom vilken Guds kärlek har fyllt våra hjärtan (jfr Rom 5:5). Med den Helige Andens gåva gör Jesus var och en av oss  till ett tecken på hans kunskap, som triumferar över vår världs kunskap, och hans barmhärtighet som lindrar även de mest smärtsamma sår.”

Påven talade sedan om eukaristin där vi genom Jesu kropp och blod lär oss att finna en ro i våra sår och renas från alla våra synder och från våra förvridna vägar. “På detta sätt blir ni trogna vittnen om försoning och fred som Gud vill ska råda i varje människas hjärta och i varje församling”.  

Påven sa här att han vet att katolska kyrkan i Myanmar redan gör mycket för att hjälpa behövande utan åtskillnad på tro och ursprung, särskilt genom Catholic Karuna Myanmar och den Påvliga missionen. “Jag kan vittna om att kyrkan här är levande, att Kristus lever och är här med er och med våra bröder och systrar i andra kristna församlingar” sa påven och uppmuntrade de troende att fortsätta med detta i ”Guds kärlek som strömmar ur Jesu hjärta”.

“Jesus vill ge av denna kunskap i överflöd” sa påven och liknade denna vid en ”andlig GPS” som ofelbart visar vägen till ett liv nära Gud där vi ser till vår nästa.

“Jungfru Maria följde sin Son även på det mörka Kalvarieberget och följer oss varje steg på vår vandring på jorden. Må hon alltid få vår nåd att vara budbärare av sann kunskap och en djup barmhärtighet mot de behövande i glädjen  som kommer ut vilan i Jesu sår, Jesus som har älskat oss till slutet.”  

“Gud välsigne alla er! Välsignad vare kyrkan i Myanmar! Välsignat vare detta land i sin fred! Gud välsigne Myanmar!” utropade påven och avslutade med en hälsning på burmesiska. Efter mässan gav påven välsingnelsen på engelska.

29/11/2017 09:15