sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven Franciskus möter buddister i Myanmar "Låt oss vara fredens redskap"

Påven möter buddister i Myanmar - ANSA

29/11/2017 18:03

Påven Franciskus fortsätter sin resa i bortre Asien. Onsdagen började med en mässa i Rangoon inför 140 tusen troende som kommit till staden från olika delar av Myanmar. Därefter följde en lunch i stadens biskopsämbete för att samla krafter inför eftermiddagen som hade ett möte med landets buddister på programmet.  

Mötet med buddisterna ägde rum i Kaba Aye Centre, där ett av Theravada buddismens viktigaste tempel ligger. Myanmars befolkning är till 89 % buddister och det finns en statlig kommite ”Sang Maha Nayaka” med 47 buddistmunkar, som är medlemmar i kommiten i en femårsperiod. Deras uppgift är att se till att Vinaya respekters, Theravada buddismens regler. Landet räknar en halv miljon buddistmunkar och 75 tusen buddistnunnor.

Under de senaste åren då Myanmar har strävat efter dempkrati i landet har ultranationalistiska buddistmunkar fått mer och mer inflytande, och 2014 grundade de den patriotiska föreningen Ma Ba Tha i kampen om den rena burmanska rasen. De har inflytande i parlamentet och har lyckats driva igenom lagar som försämrar situationen för de religiösa minoriteterna, förbjuder konversioner, och lagar som  främjar födelsekontroll.

Påven sa i sitt tal att han ser mötet som ”ett viktigt tillfälle att förnya och stärka banden av vänskap och respekt mellan buddhister och katoliker”…. Och ”bekräfta vårt engagemang för fred, respekt för mänsklig värdighet och rättvisa för varje man och kvinna”.

”Även om samhället har gjort stora tekniska framsteg och människor i världen blir alltmer medvetna om deras gemensamma mänsklighet och gemensamma öde, kvarstår sår, konflikter, fattigdom och förtryck, och skapa nya splittringar. Vi får inte resignera inför detta utmaningar.”

Påven Franciskus citerade den helige Franciskus bön om att vara ett redskap: ”Herre gör mig till ett redskap för din fred. Där det finns hat, låt mig så kärlek, där skada råder, låt mig så förlåtelse, [...] där det finns mörker, låt mig bringa ljus; där sorg råder, låt mig så glädje.”

Kära vänner, må buddister och katoliker gå tillsammans på denna väg av helande och arbeta hand i hand till förmån för varje invånare i detta land.” Påven citerade den helige aposteln Paulus som ”uppmanar sina lyssnare att glädjas med dem som gläds och gråta med dem som gråter (jfr Rom 12,15), och ”ödmjukt bära varandras bördor” (jfr Gal 6.2 ). Och han avslutade med att å de katolska bröderna och systrarnas vägnar uttrycka sin vilja att fortsätta att vandra med buddisterna och att så frön av fred och helande, medkänsla och hopp i Myanmar. 

29/11/2017 18:03