sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Myanmars ledare och diplomatiska kår:Länge leve Myanmar

Påven talar till Myanmars ledare och diplomatiska kår - AP

28/11/2017 09:27

Påven Franciskus mötte Myanmars myndigheter, ledare och diplomatiska kår på tisdagen klockan 17.15, 11.45 svensk tid, i huvudstaden Naypyidaw. Han togs emot på International Convention Centre i staden av statskansler Aun Saan Suu Kyi och barn från olika etniska grupper i sina folkdräkter.

I sitt tal till dem tackade påven alla dem som har arbetat outtröttligt för att göra detta besök möjligt. ”Jag har främst kommit för att be med den lilla men innerliga katolska församlingen i landet, för att bekräfta tron och uppmuntra den i ansträngningarna att bidra till landets bästa”.

Påven var glad att detta besök följer den formella diplomatiska relationen mellan Myanmar och Heliga Stolen och hoppas att staterna kan fortsätta med dialog och samarbete för att förnya samhället.

Påven sa att han också vill omfamna hela landets befolkning under denna resa och uppmuntra alla dem som arbetar för att skapa ett rättvist, försonande och inkluderande socialt system. “Myanmar har välsignats med gåvan att ha en fantastisk skönhet och många naturresurser, men dess största skatt är säkerligen folket, som har lidit mycket och fortfarande lider på grund av interna konflikter och fientlighet som har pågått alltför länge och skapat djup sönderdelning. Eftersom nationen nu är engagerad i att återställa fred är läkning av dessa sår en viktig politisk och andlig prioritet. Jag kan bara uttrycka uppskattning för regeringens ansträngningar att ta itu med denna utmaning, särskilt genom fredskonferensen i Panglong, som sammanför företrädare för de olika grupperna i ett försök att få ett slut på våldet, bygga förtroende och säkerställa respekt för alla som betraktar detta som deras hemland.” Påven sa att denna process bara kan gå framåt genom att man ser till rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter.

Den närvarande diplomatiska kåren visar Myanmars betydelse för andra länder men uppmanar även landet att se till och bevara grundläggande principer sa påven. ”Myanmars framtid måste vara fred, en fred som grundas på respekt för värdigheten och varje medlem i samhället och dess rättigheter i respekt för alla etniska grupper och deras identitet, respekt för rättsstaten och demokratin, som tillåter varje individ och varje grupp – ingen utesluten – att bidra med sitt legitima bidrag till det gemensamma bästa.”

I det stora nationella försonings- och integreringsarbetet spelar de religiösa församlingarna i Myanmar en särskild roll. De religiösa olikheterna ska inte vara grunden till uppdelning och misstro utan snarare en stryka för enhet, förlåtelse, tolerans och en klok uppbyggnad av landet. Religionerna kan ha en viktig roll i läkandet av känslomässiga, andliga och psykologiska skador hos dem som har lidit av många års konflikter.   

Genom att hålla sig till djupt rotade värden kan de hjälpa till att utplåna orsakerna till konflikterna och skapa broar av dialog, söka rättvisa och vara en profetisk röst för dem som lider. Det är ett stort tecken på hopp att ledarna för detta lands olika religiösa traditioner engagerar sig i att samarbeta i en harmoniska anda och i ömsesidig respekt för freden, för att hjälpa de fattiga och för att undervisa de äkta religiösa och mänskliga värdena.”

Påven talade sedan om att framtiden ligger i de ungas händer och att “De unga är en gåva att älska och uppmuntra, en investering som ger en rik utdelning bara om de ges riktiga arbetsmöjligheter och en god utbildning. Detta är ett akut behov för rättvisa mellan generationerna.”

“Det är nödvändigt att våra ungdomar inte fråntas hoppet och möjligheten att ha sina uppfattningar och utöva sina talanger i utformningen av sitt lands men även hela den mänskliga familjens framtid.”

Påven avslutade. ”Länge leve Myanmar!” och ”Jag ber för er alla om den gudomliga välsignelsen för visdom, styrka och fred.”

28/11/2017 09:27