sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

”Låt inte skillnaderna skrämma er!” Påven i interreligiöst möte i Myanmar

Påven med religiösa ledare - EPA

28/11/2017 14:35

På tisdagmorgonen mötte påven Franciskus 17 ledare för olika religioner på ärkebiskopsämbetet i Yangon i Myanmar. Det interreligiösa och ekumeniska mötet var en viktig etapp under påvens resa och varade i 40 minuter. Ledarna representarade muslimer, hinduer, buddister, judar, protestanter, som alla är verksamma i Myanmar, ett land med buddistisk majoritet.

Efter att varje ledare hade talat i några minuter höll påven ett kort tal på spanska som inleddes med att han citerade en psaltarpsalm, ”Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans!”

"Tillsammans - förklarade påven - betyder inte likadana. Enhet är inte likformighet, inte ens inom samma bekännelse. Alla har sina värden, rikedomar och brister."

"Vi är alla olika," fortsatte han. "och varje bekännelse har sina rikedomar, traditioner, rikedom att ge och dela. Det kan bara hända om man lever i fred. Freden bygger man i en kör av skillnader. Enhet formas i olikheter. "

”Fred är "harmoni". I vår tid upplever vi en världsomspännande tendens till likformighet, till att göra allt exakt lika. Detta dödar mänskligheten. Detta är en kulturell kolonisering. Vi måste förstå rikedomen i våra skillnader, etniska, religiösa, folkliga, och ur dessa skillnader bygga en dialog. Från dessa skillnader lär man sig av andra, från sina bröder.”

”Som bröder kan man hjälpas åt att bygga landet, som också geografiskt har så många rikedomar och skillnader. Naturen i Myanmar är mycket rik på skillnader. Vi är inte rädda för skillnaderna! Vår Fader är en. Vi är bröder. Låt oss vara som bröder. Om vi diskuterar sinsemellan, låt det vara som mellan bröder som omedelbart försonas. De återkommer alltid till att de är bröder. Jag tror att det är det enda sättet att bygga fred på. "

Detta var påven Franciskus avslutande vädjan: "Bygg fred. Låt er inte likformas av den kulturella koloniseringen. Sann gudomlig harmoni uppnås genom skillnader. Skillnader är en rikedom för freden."

28/11/2017 14:35