sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Österns assyriska kyrka: Hoppet kommer från korset

Påven tog emot Gemensamma kommissionen - AFP

25/11/2017 10:12

Påven Franciskus tog på fredagen emot medlemmar i Gemensamma kommissionen för teologisk dialog mellan katolska kyrkan och Österns assyriska kyrka på audiens.

Metropoliten Meelis Zaia hälsade på påven i alla de närvarandes namn och i sitt tal inledde påven med att tacka honom för de vänliga orden. Han hälsade sedan till patriarken Mar Gewargis III som han mötte för ett år sedan i ett hjärtligt möte där de tillsammans tog ytterliga steg framåt på vägen mot en ökad ekumenisk närhet.

Gemensamma kommissionen undertecknade 1994 i Rom en gemensam kristologisk förklaring och kommissionen planerade två faser, en om den sakramentala teologin och en om kyrkans konstitution. Påven sa ”Idag kan vi se morgondagen an med än mer tilltro och be Herren om att era arbetens framsteg bidrar till att närma oss den välsignade och mycket efterlängtade dagen då vi får glädjen att fira en full enhet vid altaret i Kristi kyrka”.

”Jag skulle vilja understryka en sida i denna nya gemensamma förklaring” sa påven - “I den talar man om korstecknet som ‘en uttrycklig symbol för enhet mellan alla sakramentala firanden’. Några vid Österns assyriska kyrka har infört korstecknet bland de heliga mysterierna i övertygelsen om att varje sakramentala firande beror just på Påsken och Herrens död och uppståndelse. Det är en vacker insikt, för att det Uppståndne Krucifixet är vår räddning och vårt själva liv: från det Ärefulla Korset kommer hoppet och friden och därifrån strömmar enheten i de heliga mysterierna som vi firar, men även mellan oss som har döpts i samma död och uppståndelse som Herren (jfr Rom 6:4).”

Påven talade sedan om förföljelsen och våldet som båda kyrkornas troende lider av från extremistiskt håll. ”Situationer av så tragiskt lidande rotar sig lättare i sammanhang med allvarlig fattigdom, orättvisa och social uteslutning och beror oftast på instabilitet. En instabilitet som också underblåses av utomstående intressen och konflikter som nyligen har skapat situationer av allvarlig nöd genom en ren kulturell och andlig torka där det blir lätt att manipulera och hetsa till hat. Sedan har situationen nyligen förvärrats av den kraftfulla jordbävningen vid gränsen mellan Iran och Irak, er kyrkans födelseland”.

Påven talade om att många troende därför har tvingats lämna sina länder och om svårigheten för dem att bevara sin andliga rikedom och vittna om tron i sekulariserade länder. Därför kan ”korstecknet … påminna om att Herrens barmhärtighet aldrig lämnar sina bröder utan snarare tar deras sår till sina”.

Påven önskade att de två kyrkorna med troende som i sina liv följer korset kan vandra tillsammans mot frid och respekt för alla.  

”I den syriska traditionen representerar Kristus på korset den Gode läkaren och Livets medicin. Jag ber Honom att helt läka våra sår från det gångna och bota de många sår som världen idag öppnar genom katastrofer som våld och krig. Kära bröder, vi går tillsammans på försoningens och fredens pilgrimsfärd som Herren har banat vägen för!”

25/11/2017 10:12