sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till franciskanerna: Förbli små

Påven möter franciskaner - OSS_ROM

23/11/2017 11:26

Påven Franciskus tog på fredagen emot medlemmar i Franciskanordens första och tredje gren på audiens. I sitt tal till dem tackade han för det de gör för de fattigaste och mest missgynnade.

Påven lekte med ordet småbröder eftersom Franciskanerna kallas minoriter och som betyder ungefär småbröder och att ”när man talar om broderskap måste man vara helt medveten om att den typiska franciskanska karaktären är den broderliga relationen som kräver av er en relation som ’småbröder’”. Det handlar om att göra sig liten som ett frö och klä av sig för att helt ge sig åt Gud och sina bröder och systrar.

“Helige Franciskus liv utmärktes av ett möte med den fattige Gud som finns i oss i Jesus från Nasaret: en ödmjuk och gömd närvaro som Den fattige (helige Franciskus) älskar och begrundar i inkarnationen, korset och eukaristin. Å andra sidan vet vi att en av de evangeliska bilder som gav störst intryck på helige Franciskus var tvättandet av apostlarnas fötter vid den sista måltiden.”

“Minoriteten karaktäriserar på ett särskilt sätt er relation till Gud. För helige Franciskus har människan inget som är sitt eget förutom själva synden och är värd det den är inför Gud och inget mer. Därför måste er relation till Honom vara som ett barns: ödmjukt och tillitsfullt och som publikanen i evangeliet, medveten om sin synd. Och se upp med den andliga stoltheten, den fariseiska stoltheten: den är värre än värdsligheten.”

“Man lever minoriteten som ett uttryck för fattigdomen som ni har bekänt … Utan barmhärtighet finns varken broderskap eller minoritet.” sa påven och påpekade att helgonet får oss att fråga oss själva: Var är vi? Med vem är vi? Med vem står vi i relation? Och alla måste göra en samvetsrannsakan vad gäller livsstilen, utgifter, kläder och det som anses nödvändigt.

“Öppna era hjärtan för vår tids leprasjuka “ och “lär er att vara sjuk bland de sjuka och drabbade bland de drabbade” var påvens uppmaningar till franciskanerna och påminde dem återigen att vara små.

23/11/2017 11:26