sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Ceremonier

Påven höll bönevaka för fred i Sydsudan och Dem. rep. Kongo

Påven rör statyn av Jesus och Maria under bönevakan - AP

23/11/2017 13:47

Påven Franciskus höll på torsdagskvällen 23 november en bönevaka för fred i Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo i Peterskyrkan.

Påven sa i sin predikan:

”I kväll, vill vi genom bönen kasta ut frön av fred på jorden i Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo och på all jord som är krigsskadad. Jag hade beslutat att besöka Sydsudan men det har inte varit möjligt. Vi vet dock att bönen är viktigare, för att den är mer kraftfull: bönen verkar med Guds kraft och för Honom är inget omöjligt.

Därför tackar jag av hjärtat dem som har planerat denna bönevaka och dem som har varit engagerade i att förverkliga den.

‘Den uppståndne Kristus inbjuder oss. Halleluja!’ Dessa ord i sången på swahili ackompagnerade ingångsprocessionen med några bilder från de två länderna som vi särskilt ber för. Vi kristna tror och vet att fred är möjlig för att Kristus är uppstånden. Han ger oss den Helige Anden som vi har bett till.  

Som Paulus nyss har påmint oss om är Jesus Kristus vår fred (Ef 2:14). På korset tog Han på sig allt ont i världen inklusive synderna som skapar och underblåser krigen: högmodet, girigheten, maktbegäret, lögnerna… Allt detta har Jesus övervunnit genom sin uppståndelse. När Han visar sig bland sina vänner säger han ’Frid åt er alla’ (Joh 20:19). Han upprrepar det även för oss i kväll, här ’Frid åt er alla!’. Utan Dig Herre skulle vår bön vara förgäves och vårt fredshopp en illusion. Men Du lever och verkar för oss och i oss, Du, vår frid!

Den Uppståndne Herren bryter murar av fiendskap som skiljer bröder åt, särskilt i Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo.

Hjälp kvinnorna som är våldsoffer i krigszoner och i hela världen.

Rädda barnen som lider av konflikterna som de står utanför men som stjäl deras barndom och ibland även deras liv. Vilket hyckleri det är att vara tyst och förneka massakrer av kvinnor och barn! Så visar sig kriget från sin mest hemska sida.

Må Herren hjälpa alla de små och fattiga i världen att fortsätta att tro och hoppas på att Guds rike är nära, bland oss och är ‘rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden’ (Rom 14:17). Må Han stödja alla dem som dag efter dag anstränger sig för att bekämpa ondska med gott, genom broderliga gester och ord, respekt, möte och solidaritet.

Må Herren stärka ledarna och alla de ansvariga i en ädel, rättfärdig, fast och modig anda i sökandet efter fred genom dialog och förhandling.

Må Herren göra oss alla till hantverkare av freden där vi är, i familjen, skolan, arbetet, kommuniteten – i varje miljö – och tvätta varandras fötter till vår Mästare och Herres avbild. Till Honom pris och ära idag och i sekler. Amen.

23/11/2017 13:47