sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Dansk \ Norsk \ Dansk

Paven på verdensdagen for de fattige: de åbner vejen til himlen for os

Paven på verdensdagen for de fattige - REUTERS

22/11/2017 10:52

Pave Frans fejrede messen søndag - som var d. 23 almindelige søndag  og den første verdensdag for de fattige nogensinde - i Peterskirken. Den Hellige Fader bekendtgjorde de fattiges verdensdag under barmhjertighedens jubelår og betroede dets organisation og promovering af den til Det pavelige Råd for Fremme af Ny Evangelisering.
 
Der var omkring 4000 trængende mennesker i menigheden til messen efter hvilken pave Frans bød på søndags frokost i Paul VI Hall.
 
Under mere uformelle sagde den hellige far den hellige fader til gæsterne ved frokosten: "Vi beder om, at Herren må velsigne os, velsigne dette måltid, velsigne dem, der har forberedt det, velsigne os alle, velsigne vores hjerter, vores familier, vores ønsker, vore liv og give os sundhed og styrke. 
 
”Den hellige far fortsatte med at bede om Guds velsignelse over alle dem, der spiste og serverede i suppekøkkener i hele byen. "Rom," sagde han, "er fuld af denne velgørenhed og gode vilje i dag."
 
Verdens fattigdomsdag skal markeres hvert den 23. søndag i almindelig tid.
 
I den prædiken han havde forberedt til lejligheden og holdt i Peterskirken efter evangelielæsningen, sagde pave Frans: "I de fattige banker Jesus på døren til vores hjerte og tørster efter vores kærlighed." 
Han fortsatte med at sige: "Når vi overvinder vores ligegyldighed og i Jesu navn giver vi os selv til de mindste af hans brødre, er vi hans gode og trofaste venner, som han elsker at dvæle ved."
 
Pave Frans mindede de troende om, at det netop er i de fattige, vi finder Jesu tilstedeværelse, som, selvom han var rige, blev fattig (jf. 2 Kor 8: 9), og at der derfor i hver fattig person er en “frelsende kraft", sagde pave Frans”.  Hvis de i verdens øjne kun ringe værdi, så er det dem, der åbner vejen til himlen. "
"For os" fortsatte paven, “ er det en evangelisk pligt at passe på dem som vores egentlige rigdom og ikke blot gør det ved at give dem brød, men også ved at bryde Guds ords brød med dem, som t først er rettet til dem.
"For at elske de fattige, sagde pave Frans", betyder at bekæmpe alle former for fattigdom, åndelig og materielt: og det vil også gøre os godt. At drage tæt på de fattige i vores midte, vil røre vores liv. Det minder os om, hvad der virkelig tæller: at elske Gud og vores næste. Kun dette varer evigt, alt andet går væk. "

22/11/2017 10:52