sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven uppmuntrar polisen för sin tjänst för det allmänna bästa

Påven tog emot polisen på audiens - RV

22/11/2017 10:19

Påven Franciskus tog på måndagen emot chefer och personal vid Italiens trafik- och tågtrafikpolis på audiens i Klementinersalen i Vatikanen. Han tackade dem i sitt tal för att hjälpa personer att känna sig trygga i trafiken.

Påven sa att trafiken, som är allt mer omfattande, kräver vid sidan av bristande vägsystem, behov av modernisering och säkerhet att man ser över många bilförares brist på ansvarskänsla.

“Detta beror på brådskan och konkurrensen som kommer från livsstilar och som gör andra bilförare till ett hinder eller motståndare som man måste vinna över och detta gör vägarna till en Formel 1-bana och strecket vid trafikljuset en startplats för Grand Prix. I ett sådant sammanhang räcker det inte med en ökning av böter, utan det är nödvändigt med utbildning som ger med ökad medvetenhet om sitt ansvar gentemot andra som reser vid vår sida.”

Påven talade vidare om vikten av att polisen har en ständig kontroll på trafiken på vägar och järnvägar genom övervakning och samarbete.

”Även järnvägssektorn utgör en grundläggande livsmiljö för landet och behöver, även den, underhåll och strukturella investeringar”. “Det som ni möter varje dag på järnvägarna är som ett mikrokosmos” från de mest olika verkligheter. Påven talade om att det krävs ett stor mått självkontroll för polisen ”som ofta bemöts med misstro och ses som fienden i stället för beskyddare av det gemensamma bästa”.

Påven talade sedan om polisens skyddshelgon ärkeängeln Mikael som kämpar mot Satan och skyddar kvinnan som har fött Skaparen (jfr Upp 12:1-6) . ”Denna bibliska bild får oss att reflektera över den ständiga kampen mellan gott och ont som vi aldrig kan komma ifrån”. ”Även utifrån trons perspektiv är det viktigt att se verkligheten i denna konflikt mellan gott och ont som sker i världen och till och med inom oss”. ”Var och en av oss är kallad att ta på sig sitt ansvar och med all sin energi stå emot egoism, orättvisa och likgiltighet”.

Påven avslutade: “Alla borde göra detta, men ni står i första ledet för att stå emot det som kränker människan och skapar oreda, underblåser laglöshet och förhindrar personer lycka och utveckling, särskilt de ungas. Er tjänst, som ofta inte är så uppskattat som det borde, ser till samhället och för dess höga värde och jag tvekar inte att kalla den en mission som utförs med heder och djup ansvarskänsla i människans och det allmänna bästas tjänst.”

22/11/2017 10:19