sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven i Sankta Marta "Guds rike är mitt ibland oss, i det dolda"

Påven Franciskus under mässan

17/11/2017 11:40

Guds rike är inte en show, det älskar inte reklam: det är den Helige Ande som får det att växa, inte "pastorala planer". Det sa påven Franciskus under sin morgonmässa i Sankta Martas kapell i Vatikanen på torsdagen. Påven utgick från dagens evangelium ur Lukasevangeliet kring fariséerna fråga till Jesus: "När kommer Guds rike att komma?"

”En enkel fråga, som härrör från ett gott hjärta, och som återkommer ofta i evangeliet”, sa påven. ”Till exempel ställer sig Johannes Döparen den frågan, när han sitter i fängelse, bekymrad, och sände sina lärjungar att fråga Jesus om han var den som skall komma eller om man måste vänta på någon annan. Eller i ett annat skede återkommer frågan, den här gången mer "fräckt": "Om du är den du säger att du är, kliv ner från korset”. Alltid tvivel och nyfikenhet kring frågan om när Guds rike kommer.”

"Guds rike är ibland er är Jesu svar. Den goda nyheter i synagogan i Nasaret när Jesus, efter att ha läst ur profeten Jesaja, säger att Skriften är uppfyllt idag mitt bland dem.”

”Liksom fröet som är sått växer inifrån, så växer Guds rike dolt mitt ibland oss" , noterade påven. ”Dolt som en pärla eller en skatt och alltid i ödmjukhet.”

"Vem är det då som får fröet att gro och växa? Jo Gud, den Helige Ande som är i oss. Och den Helige Ande är mildhetens ande, ödmjukhetens ande, lydnadens ande, enkelhetens ande. Det är han som får Guds rike att växa, inte pastorala planer, och stora projekt ... Nej, det är den Helige Ande, i det dolda. Guds rike växer och med tiden visar sig frukten."

När det gäller den goda förbrytaren på korset bredvid Jesus frågade sig påven vem det var som hade sått fröet till Guds rike i hans hjärta: kanske mamman eller kanske en rabbin när han förklarade lagen för honom. Det kanske har förblivit bortglömt på något ställe, men i det dolda låter den Helige Ande det växa.

”Jesus förklarar också att "Guds rike inte kommer för att locka uppmärksamhet till sig, och ingen kan säga:"Här är det, eller här är det”. Det är inte en show eller ännu värre en karneval”, påpekade påven.

"Guds rike presenterar sig inte med stolthet, med högmod, det älskar inte att reklamföras – det är ödmjukt, och växer i det dolda. Jag tänker på när människor tittade på Jungfru Maria, när hon  följde Jesus: "Där är mamman.” En heliga kvinnan, men i hemlighet, ingen visste om mysteriet med Guds rike, heligheten i Guds rike. När hennes son korsfästes sa folk: ”stackars kvinna, med en brottsling till son”. Ingen visste någonting.

"Vi är alla kallade att göra väg för Guds rike: det är en kallelse, det är en gåva, det är gratis, det går inte köpt, det är nåd från Gud till oss. Alla vi döpta har den Helige Ande i oss. Hur är mitt förhållande till den Helige Ande, som får Guds rike att växa i mig? Det är en bra fråga för oss alla idag: Tror jag verkligen att Guds rike är mitt ibland oss, är det dolt eller föredrar jag en show?"

Påven Franciskus avslutade med att be den Helige Ande om nåden att Guds rikes säd må gro inom oss och i kyrkan, med styrka, så att det växer och ger många människor tillflykt och helighet.

17/11/2017 11:40