sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Fokus \ Katolsk tanke

Docat - den katolska kyrkans sociallära i lätthanterligt format

Docat på svenska - RV

17/11/2017 15:01

Nyligen publicerade det katolska bokförlaget Catholica boken ”Docat”, på svenska. Undertitel är ”Vad ska vi göra?” och målet är att presentera den katolska kyrkans sociallära på ett lättfattligt sätt. Liksom dess föregångare, Youcat, som var den ungdomskatekes påven Benedictus XVI uppmanade unga att läsa då den kom 2011 för att ”bättre lära känna vad vi tror”, vill Docat ge unga möjligheten att lära känna kyrkans sociallära för att aktivt leva den katolska tron i samhällslivet. 

Även Docat är uppbyggd som en katekes, med 328 frågor som den ger svar på. Frågorna är indelade i tolv kapitel som berör kyrkans sociala uppdrag och sociallärans principer som allmänna bästa, solidaritet och subsidiaritet. Vidare hur kyrkan främjar människan och familjen som samhällets fundament, och yrkeslivets värdighet. Docat tar även upp ekonomi och politik, världssamfundets ansvar och miljöfrågorna, liksom kyrkans kallelse at vara fredsstiftare. Den förklarar varför kyrkan agerar i samhället och varför det är nödvändigt att kristna involverar sig i sin samtids utmaningar.

Varje kapitel avslutas med längre citat ur den katolska kyrkans sociallära, som bland annat omfattar de påvliga sociala encyklikorna sedan den första, Rerum Novarum, med vilken påven Leo XIII vid slutet av 1800-talet gav sig in i samhällsdebatten.

Docat riktar sig visserligen till ungdomar men även vuxna kan säkerligen ha glädje av dess klara och tydliga svar inom frågor som ofta figurerar i samhällsdebatten och där det inte alltid är lätt att ta ställning, eller formulera sitt ställningstagande. Särskilt då den troendes ställningstagande idag ofta blir ifrågasatt och motarbetat.

Påven Franciskus har skrivit förordet till Docat och uttrycker där en dröm om ”en miljon unga kristna, eller, ännu bättre, en hel generation, som är levande exempel på socialläran, för sina samtida”.

17/11/2017 15:01