sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Tystnad är så viktig inför vårt möte med Jesus i mässan"

Påven Franciskus under audiensen - AFP

15/11/2017 13:07

Påven Franciskus fortsatte sin ny trosundervisning på Petersplatsen om Eukaristin på onsdagen under den allmänna audiensen. Idag påminde påven om att mässan först och främst är en bön, bönernas bön, och han underströk vikten av tystnad:

”Ni kanske kommer till kyrkan några minuter innan mässan har börjat”, sa påven. ”Börja då inte småsnacka med bänkgrannen, det är inte tid för det. Det är tystnadens ögonblick för att förbereda sig för dialog. Det är dags att samla hjärtat inför mötet med Jesus. Tystnad är så viktigt! Kom ihåg vad jag sa förra veckan: vi går inte till mässan som en show, mässan är inte underhållning, vi går och möter Herren och tystnaden förbereder och hjälper oss. Att förbli tysta tillsammans med Jesus.”

”Vid varje mässa möter vi Gud i hans Ord och i Kristi kropp och blod. Skapta till Guds avbild, är vi skapta till att känna honom, att älska och tjäna honom. I bönen upplever vi Guds närhet och kärlek; vi talar med honom, men vi lär oss också att lyssna på hans röst som talar i våra hjärtan.”

”Jesus själv lär oss, som han lärde sina lärjungar, hur man ska be. Från honom lär vi oss att kalla Gud vår Fader, att lita på hans kärlek och att förundras över tecknen på den kärleken. När Jesus talar om vårt behov av att bli "återfödda" (jfr 3:15), uppmanar han oss att acceptera gåvan av nytt liv i den Helige Ande. Genom sitt offer på korset har han återlöst alla våra synder och gjort det möjligt för oss att börja på nytt, ett verkligt andligt liv. I vårt möte med honom i bönen, och framför allt i Eukaristin, upplever vi trösten i hans närvaro, hans förlåtelses nåd och glädjen av hans inbjudan att fullt ut leva vårt kallelse som Guds älskade barn.”

15/11/2017 13:07