sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens kondoleanser till de jordbävningsdrabbade i Iran och Irak

Jordbävningsdrabbade - AP

14/11/2017 10:14

Påven sände på måndagen genom statssekreterare kardinal Pietro Parolin sina kondoleanser för de döda vid jordbävningen i Iran och Irak. I kondoleanser till var och en av länderna uttrycker påven sin djupa bedrövelse för jordbävningen och de döda och skadade och försäkrar alla de som berörs av denna tragedi sina solidariska böner. Han uttrycker sin sorg för alla som har mist sina nära och kära och ber för de döda och anförtror dem den Högstes barmhärtighet. Påven ber om de gudomliga välsignelserna om tröst och styrka för de skadade och personal och civila myndigheter som är engagerade i räddningsarbete och vård.

14/11/2017 10:14