sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven i Sankta Marta "Inkonsekventa kristna är djävulens enklaste vapen"

Påven Franciskus firar mässa i Sankta Marta

14/11/2017 10:46

"Skandaler skadar hjärtat och dödar förhoppningarna.” Det sa påven Franciskus under sin predikan i Sankta Martas kapell i Vatikanen på måndagsmorgonen. "Skandaler är oundvikliga”, sa han, och citerade Jesu ord i dagens evangelium, men ’ve den genom vilken de kommer.’ Därför varnar han sina lärjungar: "Ta er i akt!"

"… var försiktig så att du inte skandaliserar. Skandaler är hemska eftersom de gör skada, sårar Guds folks oskuldsfullhet, och många gånger måste man bära dessa skador resten av sitt liv. Skandalen är inte bara till skada, den är förmögen att döda - döda förhoppningar, döda familjer och döda många hjärtan ... "

"Ta dig själv i akt" är en varning till alla”, sa påven Franciskus, ”särskilt de som kallar sig kristna men som lever som hedningar. Det är en "skandal för Guds folk".

"Hur många kristna driver inte bort människor med deras med tron oförenliga föredöme, med sin egen inkonsekvens. De kristnas inkonsekvens är djävulens enklaste vapen, för det försvagar Guds folk och driver bort Guds folk från Herren. När man säger en sak och gör en annan."

”Inkonsekvensen är en skandal, och vi måste fråga oss om den gäller oss, sa påven. ”är jag konsekvent i mitt trosliv? Stämmer mitt liv överens med evangeliet, med Herren?” Påven talade sedan om kristna företagare som inte betalar sina arbetare rätt, och kyrkans präster som inte bryr sig om sina får och som får dem att dra sig bort.”

"Jesus säger oss att vi inte kan tjäna två herrar, Gud och pengar, och när prästen är fäst vid pengar, är det en skandal. Varje präst måste fråga sig: Hur är min relation till  pengar? En präst är antingen ödmjuk och mild i sin närhet till flocken som en herde som tjänar Guds folk, eller fåfäng i sitt försök att klättra i makt och rikedom.”

”Idag är en bra dag att börja med en djup samvetsrannsakan på denna punkt. Och med svaret kan vi närma oss Herren ytterligare.”

14/11/2017 10:46