sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Första värlsdagen för de fattiga firas i Rom

Påven äter med fattiga vid ett annat tillfälle - EPA

14/11/2017 11:33

Den 19 november firas den första världsdagen för de fattiga – en dag som påven Franciskus uttryckte sin vilja att instifta i slutet av Barmhärtighetens jubelår, för att uppmana hela kristenheten till att sträcka ut sin hand till de fattiga, de svaga, de män och kvinnor vars värdighet prövas.

På denna dag kommer mer än 4000 behövande, fattiga utsatta tillsammans med volontärer inte bara från Rom och Lazio, men även från de olika stiften i världen, att delta i en mässa firad av påven Franciskus i Peterskyrkan kl 10. Efter mässan är 1 500 av dem bjudna på lunch i foajén till Paulus VI audienshall tillsammans med påven.

De övriga 2500 är bjudna på lunch i katolska högskolor, seminarier och kollegier runt om i Rom. De fattiga serveras av 40 diakoner i Roms stift och ca 150 volontärer från församlingar i andra stift.

Det påvliga rådet för främjande av ny evangelisering, står som organisatörer, med hjälp av andra välgörenhetsorganisationer som Caritas, Sant'Egidio, Malteserorden, New Horizons, rörelsen Johannes XXIII,  och andra.

Bland initiativen erbjuds dagarna innan hälsoundersökningar kostnadsfritt, för alla de som behöver det, kliniska undersökningar, specialistläkare i kardiologi, dermatologi, infektionssjukdomar, gynekologi och andrologi. Förverkligandet av detta initiativ är möjligt tack vare olika medicinska institutioner som samarbetar bland andra Vatikanstatens sjukhus FAS, och andra stora sjukhus i Rom.

Lördag den 18 november hålls en bönevaka kl 20 i basilikan San Lorenzo utanför murarna, under vilken man refketerar över den helige diakonen Lars svar på kejsarens uppmaning att ge honom kyrkans rikedomar, då samlade stadens fattiga och tog med till kejsaren. "Detta är kyrkans verkliga skatt". I vakan deltar volontärer som i tyst tillbedjan förnyar sitt engagemang i de fattigas tjänst.

Inför den första världsdagen för de fattiga har man tagit fram en bok med titeln "Inte älska med ord utan med gärningar", översatt till 6 språk, som publicerades av det italienska förlaget Editrice San Paolo.

14/11/2017 11:33