sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påvens budskap till konferensen “Paulus VI, modernitetens påve”

Paulus VI

10/11/2017 09:29

Konferensen “Paulus VI, modernitetens påve” har hållits i den påvliga basilikan Sankt Paulus utanför murarna i Rom i samband med 50-årsfirandet av socialencyklikan "Populorum Progressio". Konferensen organiserades av fakulteten för kyrkorätt vid Roms universitet Roma Tre i samarbete med benediktinerklostret. Påven Franciskus sände ett budskap till konferensens deltagare och det lästes upp av basilikans ärkepräst kardinal James Michael Harvey. 

Påven skriver att encyklikan var en “högtidlig vädjan om ett gemensamt åtagande för människans integrerade utveckling” och för ”mänsklighetens solidariska utveckling”. ”Detta är även brådskande i våra dagar” skriver påven och att konferensens tema kring folkens rätt är särskilt aktuellt. ”Detta inspirerar oss till detta ’Evangelium i vandring’ som fordrar att föra fram välgörenhet, tro och kristet hopp i möten med människor på dagens vägar”.

Påven påpekar att konferensen även tog upp kärleken till Italien: “Kärlek och Italien är två ord som lyckligt går sida vid sida dels för den diskreta och uppmärksamma tillgivenheten som Paulus VI alltid visade för det älskade landet och dels för att den italienska mest äkta andan vittnar om att solidaritet och närhet är den nödvändiga grunden för det mänskliga samhället. De stöder just den äkta humanismen som alltid är modern och som vi inte får tröttna på att omarbeta och i alla tider främja eftersom den motsätter sig en försämring av vår egen värdighet.”

10/11/2017 09:29