sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Italien: Läkare för Afrika Cuamm fokuserar på kvinnor och barn

Läkare för Afrika Cuamm - ANSA

04/11/2017 08:51

Den italienska välgörenhetsorganisationen Läkare för Afrika Cuamm håller sitt årsmöte i Milano i Italien 11 november på temat ”Först mammorna och barnen. 1000 av dessa dagar”. Man vill med detta projekt under några års tid garantera 320 000 mammor i Angola, Etiopien, Mozambique, Sierra Leone, Sydsudan, Tanzania och Uganda assisterade förlossningar och näringshjälp till dem och deras barn under deras första två år.

Läkarna som arbetar i Afrika kommer under mötet att berätta om sina erfarenheter i fattigdom och sjukdom i alltifrån Sydsudan till Sierra Leone. Man kommer även ta upp insatser i Italien i ghetton som har skapats och migrantläger samt för jordbävningsdrabbade personer.

Fader Dante Carraro som är chef för Läkare för Afrika Cuamm säger: “Det är inte lätt att tala om Afrika i dessa tider. Men medan fientlighet, intolerans och rädsla mot Afrika och dess folk växer, fortsätter vi vårt uppdrag med beslutsamhet och vakenhet just i Afrika och särskilt vid mammornas och barnens sida, då de är den svagaste och hjälplösaste samhällskategorin. Detta gör vi genom att garantera ”byggstenar” till en hälsovård med säker förlossning, nyföddas liv, kampen mot akut undernäring som dödar och den kroniska som är brutal. Detta är målet med programmet ”Först mammorna och barnen. 1000 av dessa dagar” som vi förverkligar i 7 afrikanska länder söder om Sahara. Det kommer att pågå i 5 år i 10 sjukhus och distrikt tack vare insatser från våra läkare men även många lokalt utbildade sjuksköterskor och barnmorskor. Under mötet vill vi sammanfatta det första årets aktivitet. Konkreta resultat, inte ord. Vi är personer som lortar ner händerna på plats och är vana vid att ta emot det bidrag vi får. Vi vill alla tillsammans ge Afrika och dess folk en röst för att stödja viljan och önskan om att leva och skapa en framtid i sina egna länder. Vi har plikten att varje dag försöka””

”Först mammorna och barnen” är ett program som förverkligas i samarbete med stiftelserna Fondazione Cassa di Risparmio di Padova och Rovigo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariverona och bolaget Compagnia di San Paolo.

04/11/2017 08:51