sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Ekumenik

Danmark. Justitia et Pax om det europeiska projektet

Rättvisa och fred

04/11/2017 10:25

Även den danska kommissionen för Rättvisa och fred, Justitia et Pax reflekterar över det europeiska projektets framtid, som en del i Justitia et Pax Europas fokusering år 2017 kring temat “Europa vid ett vägskäl”. Måndagen 6 november i Köpenhamn hålls en allmän debatt om Europa och inleds med reflektioner av Nicks Spencer vid den ekumeniska gruppen Theos och forskaren Bjoern Thomassen. De kommer att tala om demokrati och välfärd, berättar en av kommissionens medlemmar Maria Hammershøy.

Nicks Spencer kommer att ta upp “ett historiskt och politiskt perspektiv på kristendomens roll i Europa och i det moderna samhällsläget”. Han har nyligen talat om att kristendomens värden i samhället ska praktiseras, mer än talas om, genom att lokala kyrkor gör gott och blir attraktiva och involverar andra.

Thomassen fördjupar sig i “relationen mellan kristendomen och demokratin i det moderna Europa, en avgörande utveckling som pågick under 40- och 50-talen och som är viktig än idag” för att visa att i ”de många länderna och i många skeden av politiska kriser har kristendomen varit en stark inspiration för tänkare och demokratiska rörelser” och inte ett hot eller hinder.

(Sir)

04/11/2017 10:25