sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Klimatmöte hålls i Vatikanen med världens experter

Msgr. Sorondo - AP

03/11/2017 10:24

4 november samlades ett fyrtiotal experter om världens klimat i Vetenskapsakademien i Vatikanen för ett tre dagars möte. Temat är ”Folkens hälsa, planetens hälsa: ansvaret för klimatförändringar, luftföroreningar och hälsa” och experterna är allt ifrån akademiker, forskare, advokater och politiker och kommer från Europa, Amerika och Asien.

Redan sedan ett tjugotal år har denna akademi i Vatikanen, vars medlemmar har olika akademiska discipliner och är troende av olika religioner eller icke-troende, lanserat alarmerande dokumentationer om de mycket allvarliga riskerna med planetens uppvärmning och har skapat en grund för att ta itu med problemet. Om detta påminde msgr. Marcelo Sanchez Sorondo, minister vid Påvliga vetenskapsakademien då han öppnade konferensen. ”Idag lever vi i en antropisk epok” berättar msgr Sorondo i en intervju med Kommunikationssekretariatet “därför att den mänskliga aktiviteten som alltid påverkar klimatet ser man nu för första gången är negativ och skapar denna uppvärmning”. Det som planeras genom COP21 räcker inte. Hittills ”har lite gjorts så vi är mycket oroade”.

Man har nu samlat världens ledande experter men även politiker, som två guvernörer, en från San Luis i Argentina och en annan från Kalifornien. San Luis försöker att skapa nya former av ren energi och Kalifornien är den stat i USA som är mest medveten om miljöproblemet och försöker att hitta lösningar. Msgr. Sorondo säger att det handlar om att påverka politiker -vissa förstår och andra inte eller så finns inte den politiska viljan.

Akademien talar sedan länge om vikten av utbildning och att det är helt nödvändigt att den uppdateras vad gäller den nya forskningen. I länder där utbildningsnivån är hög oroar sig alla för miljön medan man inte bryr sig där den är låg och som påven Franciskus skriver i sin encyklika Laudato sí (Lovad vare Du, Veritas förlag) är detta ett stort problem. 

03/11/2017 10:24