sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Tal

Msgr. Paglia: Värdighet i lidandet

Jesus helar den blinde

02/11/2017 11:21

Ordförande för Påvliga livsakademien msgr. Vincenzo Paglia öppnade det akademiska året på universitetet Camillianum i Rom 30 oktober i samband med 30-årsfirandet av universitetet, Internationella teologiska pastorala hälsoinstitutet (Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria).

Jesus söker inte lidande men han accepterar det för egen del och går emot det genom att läka det och genom närheten till andra.

Msgr. Paglia sa: Jesus söker inte lidande men han accepterar det för egen del och går emot det genom att läka det och genom närheten till andra. Vi ska inte falla in i en hängivelse för smärta. Idag behöver man stå emot en “narcissism” som gör oss blinda inför andras sjukdom och smärta. I vårt hyperteknologiska samhälle växer frågan om helande. Kyrkan har något att säga. För att sjukdom är inte bara något biologiskt utan en metafor i livet som visar människans skörhet och allas vårt behov av skydd och närhet.

På temat ”Värdigheten att lida” talade msgr. Paglia om att "Evangeliet säger att Jesus utstår sitt lidande med värdighet och visar konkret 53 mirakel varav 30 är helanden. Samtidigt ”gav Jesus aldrig upp inför små och stora människors lidande”. Jesus försöker att ge full hälsa, frälsning från varje svaghet och befrielse från allt slaveri”.

Det kristna samfundet måste återupptäcka vikten av dessa sidor i evangeliet. ”Kanske har en alltför rationaliserad kristendom drivit det att ignorera detta. Det är sällan man hör talas om helande av sjuka. Men frågan om helande fortsätter att växa, något som är otänkbart i ett disillusionerat och teknikdominerat samhälle. Hur många – i vårt hyperteknologiska samhället - söker sig inte till magi, ockulta och esoteriska helanden för att läka fysiska och psykiska sjukdomar! Vi behöver reflektera mer uppmärksamt på detta.”

Tron bekämpar förbundet mellan smärta och förtvivlan som konventionella läkemedel inte kan besegra 

Msgr. Paglia sa att det är nödvändigt att se att skörheten är en av de bärande strukturerna i livet som hjälper oss att se värdet i vänlighet och mildhet, i att lyssna och vara uppmärksam på andra men även värdet att delta i gemensamhet med andras lidande, förväntningar och hopp. Man skapar en fantastisk gemenskap mellan dem som vårdar och dem som vårdas, mellan dem som hjälper och dem som blir hjälpta”. I ett samhälle där narcissism, välstånd, ointresse och rädsla gentemot andra dominerar påminner det kristna budskapet oss om att det är nödvändigt att agera: “att lida för det onda och oroa sig för orättvisor är inte bara ett arv att vårda utan snarare att låta växa”. Tron ”är ett terapeutiskt skydd som ser till hela personen. Tron bekämpar förbundet mellan smärta och förtvivlan som konventionella läkemedel inte kan besegra och är en kärlek som inte låter sig skrämmas av lidande.”

02/11/2017 11:21