sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Parolin om helgonförklaringen av Stepinac

Salige Stepinac - RV

02/11/2017 12:58

Påven vill inte att helgonförklaring av Stepinac skapar spänningar utan hjälper till en gemensam vandring.

 “Helgonförklaringen av salige Alojzije Stepinac är en intern fråga inom katolska kyrkan och vi tycker att det är viktigt att understryka detta. Påvens önskan är hur som helst att denna fråga inte skapar spänningar mellan de två folken utan hjälper den gemensamma vandringen. Jag tror att kommissionens arbete har varit till hjälp och att denna process har hjälpt dialogen och den ömsesidiga förståelsen.” Detta sa statssekreterare kardinal Pietro Parolin vid sitt besök i dagarna i Kroatien då han svarade på journalisternas frågor om arbetets gång vid den gemensamma kommissionen med Kroatiens biskopskonferens och  den serbiska ortodoxa kyrkan om salige ärkebiskop Alojzije Stepinacs roll under Andra världskriget. Kommissionens dokument, som inte har uppnått ”en entydlig tolkning” ligger nu i påven Franciskus händer. ”Skadorna som de historiska händelserna lämnar efter sig kan inte lösas från en dag till en annan utan det är viktigt att hålla fast riktningen mot att gå och arbeta för gemenskap och fred. Den interreligiösa och ekumeniska dialogen är grundläggande instrument för att uppnå detta mål” fastslog kardinalen. ”I påvens händer” ligger även resultaten för kommissionens studie kring ”fenomenet” i Medjugorje berättade kardinal Parolin som svar på en av journalisternas frågor. ”Vid sidan om det övernaturliga i händelserna är den pastorala vården av pilgrimerna viktig. Det är Heliga Stolens vilja att hjälpa till att lagliggöra fenomenet så att de troende som kommer hit kan lyssna på Guds ord, fira sakramenten och uppleva en sann troserfarenhet.”

02/11/2017 12:58