sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven om Alla Helgons Dag "helgonen följde saligprisningarnas karta och kom hem"

Påven under Angelus - REUTERS

01/11/2017 14:21

På Alla Helgons dag tog en stor skara troende emot påven Franciskus då han vid tolvslaget klev fram till sitt fönster i det Apostoliska Palatset för att be Angelus. I sin reflektion över dagens högtid sa påven att helgonen är de som låter Guds ljus skina genom dem.

”Alla Helgons Dag är vår högtid”, sa påven. ”Inte för att vi är duktiga utan för att Guds helighet har berört våra liv. De heliga är inte perfekta modeller, utan personer som Gud har korsat. Vi kan jämföra dem med kyrkfönster som släpper in ljus i olika färger. Helgonen är våra bröder och systrar som har tagit emot Guds ljus i sina hjärtan och överfört det till världen, var och en i dess "nyanser." Men alla helgon var transparenta, de kämpade för att bli av med syndens fläckar och mörker, så att Guds milda ljus kunde passera. Detta är meningen med vårt liv. Att låta Guds ljus passera.”

I dagens evangelium riktar sig Jesus, till de sina, till oss alla, och kallar oss "Saliga" (Matt 5: 3). Det är med det ordet som han påbörjar sin predikan, som är evangelium, den goda nyheten, eftersom det beskriver vägen till glädje. Den som är med Jesus är salig, han är lycklig. Lycka är inte att ha något, eller bli någon, nej, den verkliga lyckan är att vara med Herren och att leva för kärleken. Tror ni på det här? Därefter kallas ingredienserna till ett lyckligt liv för Saligförklaringarna: Saliga är de enkla, de ödmjuka som gör plats för Gud, de som kan gråta för andra och över sina egna misstag, de som förblir milda, som kämpar för rättvisa, som är barmhärtiga mot alla, de som bevarar hjärtats renhet, alltid arbetar för fred och förblir i glädje, de som inte hatar, även om de lider, de som svarar på det onda med det goda.

”Dessa är saligförklaringarna. De kräver inte sensationella handlingar, inte övermänniskor. De riktar sig till dem som lever i prövningar och svårigheter varje dag, till oss alla. Så här är helgonen: medan de som vi alla andas den förorenade luften från det onda i världen, glömmer de aldrig Jesu väg, vägen som saligprisningarna visar på, de som är som kartan över det kristna livet.”

”Idag är det deras fest, de som har nått målet som denna karta leder till: inte bara de heliga i kalendern, utan de många heliga bröder och systrar som är våra "grannar", som vi har träffat och känt. Idag är en familjefest, för de många enkla och dolda människor som faktiskt hjälper Gud att driva världen framåt. Och det finns många, även idag! Det finns så många. Tack till dessa okända bröder och systrar som hjälper Gud att fortsätta verka i världen, och som bor bland oss. Låt oss alla hälsa dem med en varm applåd!”

”Först och främst - den första saligheten - är de "fattiga i anden" (Mt 5,3). Vad betyder det? De lever inte för framgång, makt och pengar; De vet att de som samlar skatter för sig själva inte berikar sig inför Gud (se Luk 12:21). De vet att Herren är livets skatt och kärlek till vår nästa är den enda sanna inkomstkällan. Ibland är vi missnöjda med något vi saknar eller oroar oss över att vårt anseende inte är som vi vill. Låt oss då komma ihåg att vår lycka inte är här, utan i Herren och i kärleken : bara med honom, bara genom att älska, kan vi vara saliga.”

”Låt mig till sist nämna en annan salighet, som inte finns i evangeliet, men so vi finner i slutet av Bibeln och som talar om livets slut: "Saliga är de döda som dör i Herren" (Upp 14:13). I morgon uppmanas vi att be för våra avlidna, att de får leva saliga för evigt med Herren. Låt oss minnas våra nära och kära med tacksamhet och be för dem.”

”Må Guds Moder, de Heligas Drottning och Himmelens Port, be för vår helighet och våra nära och kära som har gått före oss och redan har lämnat jordelivet för det himmelska hemlandet.”

Efter Angelusbönen uttryckte påven Franciskus sin sorg över terroristattackerna i Somalia, Afghanistan och igår i New York: ”Medan jag fördömer sådana våldshandlingar, ber jag för de avlidna, för de sårade och deras familjer. Vi ber Herren att omvända terroristernas hjärtan och befria världen från hat och mordiskt galenskap som missbrukar Guds namn och sår död.”

Påven påminde även om att han på torsdagen, den 2 november, då den katolska kyrkan firar alla avlidna själars dag, beger sig till den amerikanska kyrkogården i Nettuno och sedan till Fosse Ardeatine för att på dessa två minnesplatser be för offren för krig och våld: ”Krig producerar inget annat än kyrkogårdar och död: det är därför som jag genom att besöka de här platserna vill markera, i en tid då vår mänsklighet inte verkar ha lärt sig lektionen, eller inte verkar vilja lära sig den. Krig producerar inget annat än kyrkogårdar och död. 

01/11/2017 14:21