sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till mötesdeltagare i "Tänk (om) Europa": Dialog för fred

En internationell konferens har hållits under veckan i Vatikanen på temat ”Tänk om Europa. Ett kristet bidrag till det europeiska projektet" och som kommissionen för Europas biskopar COMECE har anordnat. Ett kristet bidrag till det europeiska projektet”. På lördagseftermiddagen avslutades den med en audiens hos påven Franciskus. I sitt tal till dem tackade påven kyrkliga och politiska personer, akademiker och andra som har deltagit i mötet. Han sa att det är betydelsefullt att mötet har gått i dialogens tecken för att berika och belysa vägen mot Europas framtid och frågade sig vilket ansvar kristendomen har då den för många känns passé och något främmande.

Påven tog upp flera teman och inledde med personens och samhällets roll. Han talade om familjen som första samhälle, med harmoni i olikheter. ”Personen och samhället är Europas grund som vi som kristna vill bidra till att skapa. Byggstenarna i detta bygge kallas: dialog, delaktighet, solidaritet, utveckling och fred.”

Sedan talade han om en plats för dialogen. Kristna är kallade att stödja den politiska dialogen särskilt där den hotas och återge den värdighet. ”Detta kräver också en passande bildning för att politik är inte en ’improvisationskonst’ utan ett avancerat uttrycksmedel för hängivenhet och personlig engagemang till förmån för samhället”.

En miljö för delaktighet bör Europas ledare skapa. ”Kristna är kallade att allvarigt tänka över Jesu ord: Jag var hemlös och ni tog hand om mig (Matt 25:35)”.

En plats för solidaritet och ungdomar måste utbildas i detta och för detta krävs ett engagemang från hela samhället. ”Utan utbildning skapar man inte kultur och återskapar man inte samhällets vitala väv.”

En källa för utvecklingen. Här talade påven om vikten av att regeringar skapar ekonomiska förutsättningar för en sund företagsamhet med utgångspunkt från investeringar för familjen och utbildningen.

Slutligen är det Europas kristnas roll att skapa ett fredshopp och detta var den huvudskaliga tanken med Romfördragen. Fred kräver kreativitet sa påven “Det är alltså inte dags att bygga gravar utan att ha modet att arbeta för att fullt ut driva drömmarna som fäderna som grundade ett enat Europa hade" för utveckling och fred.

Om att vara Europas själ avslutade påven: Europas skyddshelgon helige Benedikt var bärare av fred, skapade enhet och var mästare i civilisation och må han visa oss kristna av idag hur det i tron alltid strömmar in i ett lyckligt hopp som kan förändra världen. 

28/10/2017 12:19