sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven om bönens vikt till konferens om skydd i konflikter

Under konferensen Tänk (om) Europa - RV

28/10/2017 11:14

Påven Franciskus tog emot deltagare vid konferensen om internationell humanitär rätt som har hållits i dagarna av Italiens regering och i sitt tal till dem uppmärksammade han konferensens titel: “Skyddet av civilbefolkningar i konflikter – Humanitära organisationers och civilsamhällets roll”. Temat är betydelsefullt för att för just 40 år sedan antogs två protokoll i FN i Genève om skydd av offer vid beväpnade konflikter. Heliga Stolen godkände dem för att uppmuntra till en humanisering av beväpnade konflikters effekter.

Trots många lovvärda försök att förminska negativa konsekvenser på civilbefolkningar pågår krig med förfärliga omänskliga brott. Det krävs en omvändelse i hjärtat och att man öppnar sig för Gud och sin nästa. Det finns också stor solidaritet och välgörenhet för konflikters offer sa påven och önskade att hjälporganisationer ser till mänsklighetens grundläggande rättigheter. Påven påminde om bönens vikt vid sidan om tekniska och juridiska lösningar som andligt kan följa hjälparbetare och avslutade med att citera Matteusevangeliet: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. (Matt 25:40). 

28/10/2017 11:14