sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Kyrkan \ Samhälle \ Mission

Italien: Kyrkan för mikrokrediter

Studenter - AFP

28/10/2017 10:23

Ett avtal har undertecknats av Italiens nationell institut för mikrokrediter, L'Ente Nazionale per il Microcredito ENM och det påvliga Lateran-universitetet för att främja mikrofinans-kulturen. Rektor msgr. Enrico Del Covolo och ENMs ordförande Mario Baccini har förbundit sig att arbeta för att det ska finnas en bro och delad kunskap mellan de två institutionerna så att unga kan stärka och stödja deras företagarkultur och främja förmågan att hantera affärsverksamhet. Det blir ett gemensamt ansvar för att organisera och främja möten, seminarier och utbildningar för att skapa mikro-finansiella stödinstrument till de nya generationerna. En särskild utbildning kommer att inrättas på mikrofinansieringsverksamheten både i Italien och internationellt. Detta avtal föddes för att främja personers sociala och ekonomiska integration, särskilt dem som företräder utsatta grupper, för att skapa dynamik i ekonomi och produktivitet och gynna framväxten av högspecialiserade personer på området.

28/10/2017 10:23