sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven möter skotska kyrkan "Den kristna missionen är inte trovärdig utan enhet”

Påven Franciskus - AP

26/10/2017 10:52

Hur kan vi förkunna Guds kärlek om vi inte älskar varandra?” Det sa påven Franciskus när han på torsdagen tog emot en delegation från den skotska kyrkan under en privat audiens i Vatikanen.

Påven påpekade att mötet ägde rum under reformationsminnet som han uppmärksammade under sin resa till Lund för ett år sedan. ”Låt oss tacka Herren för den stora gåvan att kunna leva det här året i sann broderlighet, inte längre som motståndare, efter långa århundraden av konflikter. Detta har varit möjligt med Guds nåd genom den ekumeniska resan som har gjort det möjligt för oss att växa i ömsesidig förståelse, förtroende och samarbete. Den ömsesidiga reningen av minnet är en av de viktigaste frukterna av denna gemensamma resa. Det förflutna kan inte ändras, men idag ser vi äntligen på varandra som Gud ser oss. För vi är först och främst hans barn, återfödda i Kristus genom ett dop, och därför bröder och systrar.”, sa påven.

”Den kristna missionen är inte trovärdig utan enhet”, fortsatte påven Franciskus. ”Detta är alltid sant, nu som då…. Gud kallar oss att som söner och bröder var del av historien före oss, där troslivet inte är  isolerat och abstrakt, utan visar sig i en konkret gemenskap, för ingen är kristen för sig själv, och ingen kan leva som kristen utan den andra. Vi tillhör de troendes familj, många bröder och systrar som har börjat ett nytt liv i dopet, på en gemensam vandring.

Jag tänker ​​i synnerhet på de kristna som idag bemöter svåra prövningar, som lider och förföljs för Jesu namn. De bekänner sin tro, trots att det innebär martyrskap – de är många som bär detta tunga kors. Deras vittnesbörd tvingar oss att gå framåt, med kärlek och mod. Vår dialog med full enhet som mål, vårt vittnesbörd och vår gemensamma tjänst, vårt engagemang för att be för varandra och att övervinna tidigare sår beror också på dem, av detta trons stora "vi".

Jag ber och hoppas att vägen till synlig enhet fortsätter varje dag och ge rika frukter i framtiden, som det har på sistone. Den katolska kyrkan, och framför allt genom det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, drivit sedan decennier ett fruktbart samarbete med Church of Scotland och World Communion of Reformed Churches, och vill fortsätta framåt tillsammans, på en ekumenisk vandring”, avslutade påven Franciskus sitt tal till medlemmarna i den skotska kyrkan. 

26/10/2017 10:52