sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "Liksom förbrytaren kan vi hoppfullt be 'Jesus, kom ihåg mig!'"

Påven under audiensen - REUTERS

25/10/2017 11:21

På onsdagen höll påven Franciskus sin sista trosundervisning i serien om det kristna hoppet, under den allmänna audiensen. I dagens katekes talade påven om hoppets uppfyllelse i himlen, och hans ord sammanfattades:

På Golgata försäkrar Jesus den gode förbrytaren om att han kommer att vara med Jesus i paradiset redan samma dag. Herrens solidaritet med oss ​​syndare kulminerar på korset; där, som en av hans slutliga handlingar, öppnar han himmelens portar för en förbrytare som har omvänt sig. Den gode förbrytarens ödmjuka bön om nåd,var tillräcklig för att röra vid Jesu hjärta. Hans ödmjukhet påminner oss om att vi, som publikanen i templet eller den förlorade Sonen, att vi bara kan lita på Guds barmhärtighet och att varje timme av vårt liv vända oss till honom med vårt hopp om hans löften.

Jesus dog på korset för att avlösa våra synder, våra misstag och våra misslyckanden och för att ta oss med till Faderns hus. Hans önskan är att ingen ska gå förlorad av de han har frälst. Ingen bör misströsta, ty hans nåd finns alltid tillgänglig för de som litar på honom. Vi behöver inte vara rädda vid vår dödsstund. Liksom den gode förbrytaren, kan vi vända oss till Herren och hoppfullt be: "Jesus, kom ihåg mig" (jfr Luk 23:42).

25/10/2017 11:21