sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till toppmöte om vatten: Sprid "omsorgens kultur"!

Vatten

25/10/2017 14:54

Påven Franciskus sände ett budskap till det internationella toppmötet i Kapitolium i Rom om Vatten och klimat och statssekreterare kardinal Piero Parolin läste upp det.

Påven sänder sina lyckönskningar till arbetena med att hitta vägar för att bevara den värdefulla gåvan vattnet för mänsklighetens framtid. Han hoppas att mötesdeltagarnas engagemang för att öka det internationella samfundets medvetenhet om akuta behov i världens viktigaste flodbassänger inte bara leder till praktiska lösningar utan påven framhåller vikten av ett alltmer integrerat synsätt för främjandet av utvecklingen och spridningen av en ”omsorgens kultur” (Lovad vare Du, Laudato sí 23, Veritas förlag).

Påven Franciskus tänker särskilt på klimatförändringarnas hot mot våra bröder och systrar i de mest sårbara länderna och att man kan hitta snabba och effektiva svar på detta. Påven anförtror toppmötets diskussioner till den Allsmäktige och ber för att deltagarna är kloka och uthålliga i sitt engagemang för en större uppmärksamhet för vårt gemensamma hem.

25/10/2017 14:54