sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven i videobudskap till Kanadas unga: Låt Kristus nå er!

Unga katoliker

25/10/2017 12:29

23 oktober sände påven Franciskus ett videobudskap till ett tv-evenemang i Kanada för att hjälpa Kanadas biskopar att förebereda Ungdomssynoden som går av stapeln i oktober 2018.

I studion i Toronto satt kardinal Kevin Farrel tillsammans med ungdomar och biskopar från staden och de diskuterade utmaningar, problem, frågor och behov för ungdomar inom den katolska kyrkan. Påven sa i sitt budskap:

"Kära unga kanadesiska vänner!

Jag är glad att kunna vara lite med er och delta i er dialog där ni, allt i mellan Atlanten och Stilla havet, är huvudpersoner. Nu finns denna teknologi som, om den används på ett bra sätt, möjliggör möte och utbyte som tills nyligen var otänkbara.

Detta bevisar att, när människor arbetar tillsammans för varandras bästa, visar sig världen i hela sin skönhet. Jag ber er därför att inte låta världen förstöras av dem som inte har några skrupler och bara vill exploatera och göra slut på den. Jag ber er att överflöda de platser ni bor på med den glädje och entusiasm som är typisk för er unga ålder, för att vattna världen och historien men glädjen som kommer från evangeliet och från att ha mött en person: Jesus, som har fascinerat er och har dragit er till Sig.

Låt aldrig er ungdom tas ifrån er. Tillåt inte någon att sakta ner och förmörka ljuset som Kristus lyser upp era ansikten och hjärtan med. Var vävare av relationer som bygger på tillit, att dela med sig och öppenhet ända till världens ände. Bygg inte upp skiljemurar! Bygg broar, som den exceptionella som ni går över i anden och som sammanbinder två oceaners kuster. Ni upplever nu en intensiv period av förberedelser för nästa synod – biskopssynoden – som särskilt angår er och engagerar hela den kristna gemenskapen. Dess tema är just ”Unga, tro och urskillning av kallelser”.

“Jag vill också påminna er om Jesu ord, som han sa en dag till lärjungarna som hade frågat honom: Rabbi, var bor du?” och han sa: ”Följ med och se!” (Joh 1:38-39). Jesus vänder sin blick även till er och inbjuder er att gå med Honom. Käraste ungdomar, har ni mött denna blick? Har ni hört denna röst? Har ni känt impulsen att ge er ut på vandring? Jag är säker på att denna kallelse fortsätter att ljuda i era själar, trots detta dån och förvirring som verkar råda i världen, och öppnar upp till full glädje.

Detta blir möjligt om ni med experthjälp gör en färdplan för att upptäcka Guds plan för ditt liv och för var och en av er. Även när er vandring märks av fara och misstag ger Gud, rik av barmhärtighet sin hand för att hjälpa er upp igen.”

Dessa ord skrev jag i brevet som jag har skickat till alla ungdomar i världen 13 januari i år, just för att presentera synodens tema. Världen och kyrkan behöver modiga ungdomar som inte är rädda för svårigheter och som tar itu med prövningar och håller blicken och hjärtat ordentligt öppna för verkligheten så att ingen förskjuts, blir offer för orättvisa, våld eller fråntas den mänskliga värdigheten.

Jag är säker på att ert unga hjärta inte förblir stängt för ropet på hjälp från många av era jämnåriga som söker frihet, arbete, skola och möjligheter att ge sina liv en mening. Jag räknar med er tillgänglighet, ert engagemang, er kapacitet att bemöta viktiga utmaningar och  att våga er på framtiden, för att ta avgörande steg på vägen mot förändring.

Ungdomar, låt Kristus nå er. Låt Honom tala till er, omfamna er, trösta er, läka era sår, lösa era tvivel och rädslor och var redo för livets fascinerande äventyr, som är en värdefull och ovärderlig gåva som Gud varje dag lägger i era händer. Gå Jesus till mötes, var med Honom i bönen, anförtro er till Honom, överlämna hela ert liv till Hans barmhärtiga kärlek och er tro kommer att vara ett lysande vittnesbörd av generositet och glädje över att följa Honom vart Han än tar er.

Kära ungdomar i Kanada, jag önskar er ett liv i möte som de första apostlarna hade, så att skönheten i ett liv i att följa Herren ska öppna sig på vid gavel för er. Därför “anförtror jag er Maria från Nasaret, en ung som er, som Gud har vänt sin kärleksfulla blick till, och att hon visar er vägen till glädjen i ett helt och generöst “Här är jag” (Brev till ungdomarna 13 januari 2017). Jesus ser dig och väntar sig ett ”Här är jag” av dig.

Jag välsignar, omfamnar och hälsar er varmt och ber er var så snälla att be för mig, för att jag är en trogen medarbetare för er glädje (jfr 2 Kor 1:24). Tack.”

25/10/2017 12:29