sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven i Sankta Marta "Att dyrka pengar kräver människooffer"

Påven firar mässa i Sankta Martas kapell

24/10/2017 13:01

I dessa tider när vi hör om så stora naturkatastrofer och så många orättvisor, som riktar sig särskilt mot barn, höjer vi en stark bön till Gud att omvända människornas hjärtan, att de ska lära känna Herren och sluta dyrka pengar som en gud.  Det sa påven Franciskus under mässan i sankta Martas kapell i Vatikanen på måndagen då han firade sin morgonmässa. När påven utgick från dagens evangelium ur Lukasevangeliet som återger liknelsen om den rike mannen vars gud är hans pengar, sa påven att det leder oss till att reflektera över hur osäkert det är att lägga sin tillit på världsliga ägodelar, när den verkliga skatten är Herren och vårt förhållande med honom.

Inför överflödet av sin skörd, tänker den här mannen endast på att utvidga sina förråd och i sin fantasi att kunna förlänga sitt liv. Hans mål är att samla på sig så mycket som möjligt, utan att känna någon gräns. Detta är att hamna i den rastlös konsumism. 

"Det är Gud som sätter gränsen för detta pengabegär. När man har blivit en slav under pengar. Jesus har inte hittat på en saga, det här är verklighet. Det är dagens verklighet. Många människor som lever för att dyrka pengar, för att tjäna pengarna som om det vore deras gud. Så många människor lever endast för detta meningslösa liv. Så är det för de som bara anstränger sig för att samla skatter för sig själva, men inte säker Guds skatter. De vet inte hur rik man blir med Gud.”

Påven berättade om en episod under sina år i Argentina, i det andra stiftet som han älskar definiera Buenos Aires. En förmögen affärsman, köpte envist en villa trots att han visste att han var allvarligt sjuk, och snart skulle presentera sig inför Gud. Det finns personer som hungrar efter att äga världsliga saker, människor som redan har mycket som vill ha mer, trots att de ser barn som hungrar och som saknar mediciner, som inte har någon utbildning, som är övergivna: att dyrka pengar är utan tvekan en avgudsdyrkande som dödar, och som kräver människooffer.

24/10/2017 13:01