sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Sankta Marta

Påven i Santa Marta: inget hyckleri, bara hjärtats sanning "lär dig skylla på dig själv!"

Påven predikar i Sankta Martas kapell

20/10/2017 19:56

Må Herren ge oss nåden till "inre sanning".  Detta var påven Franciskus bön på fredagmorgonen under mässan i Sankta Martas kapell. Han utgick från Paulus Romarbrev, som uppmanar till att bekänna sin tro, för att förklara för oss att Guds sanna förlåtelse är gratis och beror på hans vilja, hans nåd, och inte på våra gärningar.

Påven Franciskus skiljde på våra gärningar och vår helighet när han sa: Våra gärningar är vårt svar på Guds fria kärlek, Han som har rättfärdigat oss och alltid förlåter oss. Vår helighet är att ta emot denna förlåtelse, och det är därför som Paulus avslutar med att citera den psalm vi just har läst: " Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd.” Det är Herren som har förlåtit oss arvsynden och som förlåter oss varje gång vi vänder oss till honom. Vi kan inte själva förlåta oss våra synder genom våra gärningar, Det är han som förlåter. Vi kan bara svara på denna förlåtelsen med våra gärningar.

I dagens evangelium ur Lukas 12:e kapitel beskriver Jesus ett annat sätt att söka rättfärdighet på genom att skildra de som tror sig vara rättfärdiga genom yttre beteende. De som väljer ett saligt ansiktsuttryck som om de vore heliga. De är hycklare, sa påven. Inne "är de alla smutsiga", men på utsidan vill de visa upp sig som goda och rättfärdiga, genom att visa att de fastar, ber och ger allmosor. Men deras hjärtan är tomma, där finns det ingenting, det finns ingen substans, deras liv är hyckleri, deras sanning tom:

Dessa döljer sn själ, deras liv ett knep, helighet är ett trick för dem. Jesus vill alltid att vi ska vara sanningsenlig, men sanningsenliga i hjärtat, och om något ska synas är det den sanningen som ska synas, hjärtats sanning. Därför detta råd: när du ber, gör det i hemlighet; När du fastar, då kan du dölja det, så att ingen ser hur fastan har försvagat dig, och när du ger allmosor, låt inte din vänstra hand veta vad din högra hand gör, gör det i hemlighet. "

Påven tillägger: att rättfärdiga sig genom yttre beteende är som såpbubblor, idag finns de, imorgon är de borta.

Jesus ber om koherens i livet, samstämmighet mellan vad vi gör och vad vi lever i vårt inre. Falskhet gör så stor skada, hyckleri gör så illa. I psalmen bad vi om sanningens nåd inför Herren. Herre jag har gjort mina synder tillkänna, jag har inte dolt de, jag har inte täckt över min skuld, jag låtsas inte att min själ är annorlunda. Sanningen måste alltid finnas inför Gud, alltid. Det är denna sanning inför Gud som gör det möjligt för Herren att förlåta oss."

Hyckleri kan blir till en vana, varnade påven Franciskus och tillade, skyll inte på andra, lär dig att skylla på dig själv, utan att täcka över våra synder inför Herren.

20/10/2017 19:56