sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Vatikanen \ Aktiviteter

Kardinal Sandri: Kristna i Heliga Landet tvingas lämna sina hem

Heliga Landet

20/10/2017 13:02

Den grekisk-melkitiska kyrkans troende har upplevt dramat som ”sedan alltför många år drabbar Syrien och andra delar av Mellanöstern” och lider många gånger av tron på Gud, sa kardinal Leonardo Sandri, prefekt för Påvliga kongregationen för de orientaliska kyrkorna då han i Haifa mötte präster vid Akkas grektisk-melkitiska ärkestift.  

Under sin tredje etapp på sin resa i Heliga Landet ville kardinalen koncentrera sig på emigrationen av tusentals personer som har tvingats att fly och lämna det de hade, för att precis som för den Heliga familjen fanns det inte längre plats för dem.  

Det oskyldiga kristna folkets lidande med till och med kidnappningar, tortyr och död blir genom Guds nåd en “nådeskatt för hela kyrkan” sa han och att vi alla deltar i att helga kyrkan genom solidaritet till de fattiga men även de som är fattiga i anden. Han sa att medan det i västvärldens livsstil är ”somom Gud inte fanns” finns det i öst “en risk för en stark trostillhörighet - jag är kristen, jag är katolik, jag är melkit, armenier, latinsk, kaldé - som i vissa fall leder till ett otroget hjärta mot evangeliet.

Kardinalen besökte sedan Karmelberget där han bad vid profeten Elias grotta och han mötte de oskodda karmeliterna som kom från Heliga Landet, Italien, Peru, Madagaskar och andra länder. Han stannade till hos dem för att anförtro dem påven Franciskus böneintentioner för kyrkan och särskilt för Mellanöstern. Sedan förflyttade han sig till Nasaret och Bebådelsekyrkan, där han togs emot av franciskanerkommuniteten. Kardinalen firade mässan i ett kapell intill Bebådelsegrottan och där påminde han om Marias uppenbarelse och det stora mysteriet som har skett på denna plats och påminde särskilt om salige Paulus VI:s besök där. ”I Nasaret” sa kardinal Sandri ”förbereddes Marias Ja i tysthet och i tysthet bevaras inkarnationens mysterium och där var Jesu uppväxt undanskymt”. Därför ber jag samhället och kyrkan att ” i kommunikationens buller som invaderar våra dagar” hitta “tystnaden som en fruktbar plats där det sanna och äkta livet föds”.

Kardinalen påminde sedan om att Heliga familjen levde i Nasaret och han vände sin bön till dem för dagens familjer, dels för att styrka dem i sina beslut men även att stå emot ideologier som frestar människan att tro att han kan bestämma allt själv men som till slut lämnar henne ensammare och med många skador.

(Ur Oss. Rom. )

20/10/2017 13:02