sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Angelus \ Audienser

Påven under audiensen "När döden kommer, tar Jesus oss i handen"

Påven Franciskus - REUTERS

18/10/2017 13:09

Under onsdagens allmänna audiens ställde påven Franciskus det kristna hoppet i förhållande till döden, då han höll sin trosundervisning på Petersplatsen. Katekesen sammanfattades:

”Denna morgon vill jag reflektera över det kristna hoppet och döden, en verklighet som vår moderna värld så ofta lämnar oss oförberedda inför. Tidigare civilisationer hade modet att bemöta döden, och äldre generationer lärde den yngre att se den oundvikliga händelsen som en kallelse till att leva i förhållande till det som varar, som är större än de själva. För oberoende hur många våra dagar är, passerar de som ett andetag.

Det är Jesus, som i sista hand hjälper oss att konfrontera detta mysterium. Han visar oss att det är naturligt att sörja förlusten av en älskad. Han grät också över Lasarus död. Men han sörjde inte bara; Han bad också till Fadern och kallade Lasarus tillbaka till livet. Här är vårt kristna hopp: Jesus har kommit för att läka oss, för att rädda oss från döden. Han säger: "Jag är uppståndelsen och livet" (Joh 11:25); om vi tror på honom, kommer vi, även om vi dör, att leva. I vår sorg ber Jesus oss att ha tillit och tro på honom. Detta är vårt hopp: När vi sörjer vet vi att Kristus alltid är nära oss. Och en dag när vi också står inför döden hör vi Jesu röst: "Jag säger till dig, uppstå" (Mk 5:41).

 

18/10/2017 13:09