sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven: Religioner spelar en unik roll i fredsbyggandet

Fredsduva

18/10/2017 12:46

Påven Franciskus tog emot delegater för Världskonferensen om religioner och fred i Vatikanen på onsdagen och underströk i sitt tal till dem att fredsskapande är ett ”hantverk” och att fredsskapade och rättvisa hör samman.

”Religionerna spelar, med sina andliga och moraliska möjligheter, en särskild och unik roll i fredsbyggandet. De kan inte vara neutrala och än mindre tvetydiga när det gäller fred. Dem som är inblandade i våldsaktioner eller som rättfärdigar dem i religionens namn förolämpar Gud grovt. Gud är fred och källan till fred och återspeglar sin visdom, makt och skönhet i människorna.”

”Jag högaktar och uppskattar arbetet med ’Religions for Peace’, religioner för fred. Ni utför en värdefull tjänst för både religionen och freden, för att religioner måste till sin själva natur främja fred genom rättvisa, broderskap, nedrustning och vård av skapelsen. Det behövs gemensamma ansträngningar från religioners sida att främja en integrerad ekonomi. Bibeln påminner oss om Skaparen, som ”såg att allt som han hade gjort var mycket gott” (Mos 1:31). Religionerna har medel för att främja respekten för människans värdigheten och vård av skapelsen.”

Påven avslutade sitt tal med orden: ”Må Gud välsigna er och göra så att era fredsinsatser bär rik frukt!”

18/10/2017 12:46