sociala nätverk:

RSS:

Vatikanradion

Påvens och Kyrkans röst i dialog med världen

Språk:

Påven Franciskus \ Aktiviteter

Påven till Special Olympics: Ni bekräftar sportens enande kraft

Atleter vid Special Olympic-spelen

13/10/2017 12:23

Påven tog på fredagen emot atleter i fotbollsturnén Unified Football som anordnas av Special Olympics i Klementinasalen i Vatikanen.  Special Olympics, som har samlats i Rom för ett forum, är en världsomspännande organisation som bedriver och utvecklar idrottsverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Det finns verksamhet i 170 länder och inkluderar nästan 5 miljoner idrottsmän- och kvinnor med utvecklingsstörning.

Påven sa i sitt tal till dem att de visar att sporten öppnar ögon och hjärtan för värden som värdigheten för personer som annars skulle vara föremål för fördomar och uteslutning.

”Under dessa dagar har ni möjlighet att återigen bekräfta vikten av den ’enande’ sporten där atleter med och utan utvecklingstörningar tävlar med varandra. Denna fina verklighet, som ni med engagemang och övertygelse för fram och när hoppet om en positiv och fruktbar framtid för idrotten, så att den blir en verklig möjlighet till inkludering och engagemang. Tröttna inte på att visa ert delade engagemang för sportvärlden för att skapa ett mer broderligt samhälle, där personer kan växa och utvecklas och förverkliga sina möjligheter helt ut. På det sättet är idrotten ett av de universella språk som övergår kulturella, sociala, religiösa och fysiska skillnader och som lyckas ena personer och göra dem delaktiga i samma tävlingar och huvudrollsinnehavare vid med- och motgångar.

Kyrkan å sin sida kommer att stödja och uppmuntra dessa initiativ som är bundna till sportvärlden och som gynnar personers och samhörighetens bästa. Faktum är att idrotten alltid har stora historier att berätta om människor som genom den har kommit ur marginalisering och fattigdom, skador och olyckor. Dessa historier visar oss hur några personers beslutsamhet och starka personlighet kan inspirera och uppmuntra många och i alla sidor av deras liv.” 

13/10/2017 12:23